PROJEKAT - „PODRŠKA UNAPREĐENJU KVALITETA ŽIVOTA DJECE I MLADIH SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM PRUŽANJEM USLUGA SAVJETOVANJA, POMOĆI U KUĆI I INOVATIVNIH USLUGA U PLJEVLJIMA“
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Podrška unapređenju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom pružanjem usluga savjetovanja, pomoći u kući i inovativnih usluga u Pljevljima“, koji finansira Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore.Vrijednost projekta: 31.922,40 €

Period realizacije projekta: devet mjeseci, od 1.1.2022. do 30.9.2022. godineO PROJEKTU (kliknuti)


NOVOSTI# Rad saradnica u usluzi pomoć u kući (12.05.2022. godine)

# Integrisane usluge i aktivnosti u senzomotoričkoj sobi (27.04.2022. godine)

# Obilježavanje dana osoba sa Daunovim sindromom (19.03.2022. godine)

Kroz integrisane usluge u malim grupama i individualno, organizovali smo radionice na temu obilježavanja Dana osoba sa Daunovim sindromom.

Mi znamo da broj hromozoma nije važan za naše druženje i to je ono što je nama bitno!