NOVOSTI

2019

---

2018

---

2017

---

2016

---

2015

---

2014

---

2013

---

2012

---

2011

_______________________________________________________________________________________________________

II dio obuke za gestovni jezik (15-16.03.2019)


U okviru projekta „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore kao jedna od aktivnosti je obuka za gestovni jezik za zaposlene u ustanovama lokalne samouprave, pravosuđa, MUP-a, obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, NVO sektora i medija.

Obuka za gestovni jezik je koncipirana tako da se realizuje u trajanju od 35 časova, odnosno 5 dana po 7 časova.

Drugi dio obuke smo realizovali 15. i 16.03.2019. godine.

Predavači na obuci bili su zaposleni stručnjaci za gestovni jezik sa višegodišnjim iskustvom u radu iz Resursnog centra „Dr. Peruta Ivanović“ iz Kotora.

PV portal
Prvi članak objavljen na PV portalu
Drugi članak objavljen na PV portalu


_______________________________________________________________________________________________________

Info dan (06.03.2019)


Dva predstavnika NVU „Zračak Nade“ su prisustvoavala Info danu povodom javnih konkursa za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija, koje je objavilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

Na info danu je predstavljen Javnim konkurs Ministarstva za ljudska i manjinska prava od 28.02.2019 (u oblastima zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocije jednakosti, LGBTI prava, rodne ravnopravnosti, zaštita i unapređenje manjinskih prava i javni konkurs za unapređenje i zaštitu Roma/kinja i Egipćana/ke).

_______________________________________________________________________________________________________

Monitoring projekta „Budi aktivan - zaposli se“ (04.03.2019)


Monitoring projekta „Budi aktivan - zaposli se“ je realizovala Predstavnica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore - Biroa rada Pljevlja Mirjana Kulić, savjetnica za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

Predstavnica Biroa rada Pljevlja je u toku monitoring posjete obišla 7 lica sa invaliditetom sa evidencije ZZZCG, uključenih u realizaciju projekta „Budi aktivan - zaposli se“. Projekat se realizuje iz Poziva za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Period realizacije projekta je od 16.11.2018 - 16.09.2019. godine.

Lica sa invaliditetom uključena u projekat „Budi aktivan - zaposli se“ bila su uključena u tromjesečno osposobljavanje za rad kod poslodavca na radnom mjestu pomoćni administrator/ka i za pomoćnog radnika u Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/ UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice. Obuka je trajala od 11. decembra 2018. godine do 28. februara 2019. godine. Po završenoj obuci lica sa invaliditetom su zaposlena na period od 6 mjeseci u NVU „Zračak Nade“ i kod partnera na projektu u DOO „Riznica“. Lica sa invaliditetom imaju asistente u radu, tako da se i ovim vidom podrške povećava efikasnost njihovog rada.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu


_______________________________________________________________________________________________________

Međunarodna konferencija „Marakeški sporazum i njegove pogodnosti za osobe koje ne mogu čitati standardnu štampu“ (28.02.2019)


Jedan predstavnik NVU „Zračak Nade“ je prisustvovao Međunarodnoj konferenciji „Marakeški sporazum i njegove pogodnosti za osobe koje ne mogu čitati standardnu štampu“, koju je organizovao Savez slijepih Crne Gore (SSCG). Osobe koje imaju poteškoća u korišćenju standardne štampe suočavaju se sa preprekama u pogledu pristupa knjigama i drugom štampanom materijalu, zbog čega bi Crna Gora trebalo da do kraja godine ratifikuje Marakeški sporazum, koji bi otvorio veće mogućnosti razmjene knjiga na međunarondom planu.

Pored Gorana Macanovića, Izvršnog direktora Savez slijepih Crne Gore, na Konferenciju su bili govornici: Ministar kulture - Aleksandar Bogdanović, druga potpredsjednica EBU-a Barbara Martin Munoz, Savjetnica za međunarodne odnose u Savezu slijepih Crne Gore, Katarina Bigović, Bibliotekarka - Smiljana Radusinović, Direktorica odjeljenja za autorska prava i kreativne industrije - Michele J. Woods, Samostalni savjetnik za nepokretnu kulturnu baštinu - Dobrila Vlahović, Direktorica Zavoda za intelektualnu svojinu - Valentina Radulović Šćepanović, Generalni direktor Direktorata za kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture - Aleksandar Dajković, Predstavnica Ministarstva ekonomije - Dragana Ranitović, Predsjednik Mreže OOSI u CG - Milenko Vojičić, Predsjednik Saveza slijepih Makedonije - Žarko Selkovski, Predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske - Branko Suzić, Predsjednik Saveza slijepih Srbije - Milan Stošić i Predsjednik Saveza slijepih Albanije - Ardjan Hysa.

Međunarodna konferencija je dio projekta „Lakši put ka ratifikaciji Marakeškog sporazuma u zemljama Zapadnog Balkana“, koji finansira Evropski savez slijepih (EBU) kroz program Solidarnog Fonda. Partneri na projektu su Savez slijepih Albanije, Savez slijepih Makedonije, Savez slijepih Srbije i Savez slijepih Republike Srpske.

_______________________________________________________________________________________________________

Obuka iz oblasti monitoringa


Dva predstavnika NVU „Zračak Nade“ su prisustvovala trodnevnoj obuci za trenere u oblasti monitoringa lica sa invaliditetom u sklopu projekta "Monitoring i promovisanje prava djece i mladih sa invaliditetom bez diskriminacije" koji finansijski podrzava Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore. Projekat realizuje NVU Djeca Crne Gore uz podršku 6 udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju: NVU „Staze“ - Podgorica, NVU „Nova šansa u Novom“ - Herceg Novi, NVU „Zračak Nade“ - Pljevlja, NVO „Oaza“ - Bijelo Polje i NVU „Pravo na zivot“ - Ulcinj.

_______________________________________________________________________________________________________

Obuka za gestovni jezik (08-10.02.2019)


U okviru projekta „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore kao jedna od aktivnosti je obuka za gestovni jezik za zaposlene u ustanovama lokalne samouprave, pravosudja, MUP-a, obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, NVO sektora i medija.

Obuka za gestovni jezik je koncipirana tako da se realizuje u trajanju od 35 časova, odnosno 5 dana po 7 časova.

Prvi dio obuke smo realizovali 8, 9. i 10. februara. Predavači na obuci bili su zaposleni stručnjaci za gestovni jezik sa višegodišnjim iskustvom u radu iz Resursnog centra „Dr. Peruta Ivanović“ iz Kotora.

PV portal
Članak objavljen na PV portalu

_______________________________________________________________________________________________________

Usluga pomoć u kući (01.02.2019)


Na početku pružanja usluge pomoć u kući održana je obuka o postupanju u slučajevima EPI napada. Obuku za stručne radnike, stručne saradnike i saradnike održala je dr specijalista neurologije Sabrina Hadžiosmanović. Učesnici su na obuci stekli osnovna i proširili svoja znanja, kako bi mogli adekvatno postupati u datim situacijama. Obuka je održana u prostorijama NVU „Zračak Nade“.

Ova usluga je jako delikatna, stoga je potrebno kontinuirano edukovanje o ovoj temi, te planiramo dalju saradnju sa dr specijalistom neurologije Sabrinom Hadžiosmanović.

_______________________________________________________________________________________________________

2019

---

2018

---

2017

---

2016

---

2015

---

2014

---

2013

---

2012

---

2011