U proteklih petnaest godina Udruženje roditelja djece sa teškocama u razvoju Zračak nade je kroz razlicite oblike aktivnosti dokazalo svoje kvalitete i steklo mnoge saradnike i prijatelje koji su svojim donacijama podržali naš rad.

_______________________________________________________________________

POZIV za prijavljivanje sa projektnim prijedlozima u okviru programa Odgovorno i solidarno


Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu je projekat koji realizuje Fond za aktivno građanstvo - fAKT, u partnerstvu sa nevladinim organizacijama Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“ i Aktivna zona. Tekst Poziva za prijavljivanje sa projektnim prijedlozima možete naći na narednom linku.

_______________________________________________________________________

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ koji je podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT u okviru projekta “Za jači glas organizacija građanskog društva”, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.Link ka stranici projekta


_______________________________________________________________________

OGLAS ZA PROJEKT ASISTENTA u okviru projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“ koji finansira Ministarstvo finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Poziv za podnošenje prijava, sa listom uslova, prijavnim formularom i pratećom dokumentacijom možete preuzeti ovdje.

_______________________________________________________________________

OGLAS ZA TEHNIČKOG ASISTENTA u okviru projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“ koji finansira Ministarstvo finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Poziv za podnošenje prijava, sa listom uslova, prijavnim formularom i pratećom dokumentacijom možete preuzeti ovdje.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore (10. jun 2022. godine)
U okviru projekta „Za ravnopravnost djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom bez diskriminacije“ finansijski podržanog od Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore realizuje se aktivnost – Psihološka podrška roditeljima/starateljima djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom.

_______________________________________________________________________

Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore (10. jun 2022. godine)
U okviru projekta „Podrška unapređenju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom pružanjem usluga savjetovanja, pomoći u kući i inovativnih usluga u Pljevljima“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore realizujemo aktivnost – Usluge savjetovanja.

_______________________________________________________________________

Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore (9. jun 2022. godine)
U okviru projekta „Podrška unapređenju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom pružanjem usluga savjetovanja, pomoći u kući i inovativnih usluga u Pljevljima“ koji je finansijski podržalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja Crne Gore realizujemo aktivnost – Integrisane usluge.

_______________________________________________________________________