_______________________________________________________________________

13.10.2017. god.


U prostorijama NVU „Zračak Nade“ je 10.10.2017. godine u 17h organizovano polaganje za zanimanje pomoćni grafički tehničar za pripremu štampe za 7 lica sa invaliditetom.


Članak o projektu objavljen 13.10.2017. na PV portalu možete pogledati na sljedećem linku._______________________________________________________________________

01.09.2017. god.


NVU „Zračak Nade“ počeo je sa realizacijom projekta „Poludnevni boravak za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju – podrška razvoju socijalne inkluzije u Pljevljima“. Projekat finansira Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu.


U toku je realizacija četvrte projektne aktivnosti - jednomjesečna obuka (izvođenje programa obrazovanja za sedam lica sa invaliditetom za osposobljavanje za tehnologiju pripreme štampe kao dio programa obrazovanja prilagođeni grafički tehničar pripreme za štampu).


_______________________________________________________________________

19.06.2017. god._______________________________________________________________________

19.06.2017. god._______________________________________________________________________

09-11.06.2017. god.


Jedan predstavnik NVU „Zračak Nade“ je učestvovao na trodnevnom seminaru na temu „Izgradnja kapaciteta predstavnika nevladinih organizacija na praćenju prava djece s teškoćama u razvoju“ koji se održao od 09. do 11.06.2017. godine u Baru. Seminar se realizuje u okviru projekta „Zaštita djece sa smetnjama u razvoju i jačanje kapaciteta monitoringa invalidnosti organizacija osoba sa invaliditetom uključujući nasilje nad djecom sa smetnjama u razvoju“ koji se sprovodi u saradnji sa predstavništvom UNICEF u Crnoj Gori i uz finansijsku podršku EU, a organizator seminara bila je Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore NARDOS CG.


_______________________________________________________________________