U proteklih petnaest godina Udruženje roditelja djece sa teškocama u razvoju Zračak nade je kroz razlicite oblike aktivnosti dokazalo svoje kvalitete i steklo mnoge saradnike i prijatelje koji su svojim donacijama podržali naš rad.

_______________________________________________________________________

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ koji je podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT u okviru projekta “Za jači glas organizacija građanskog društva”, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.Link ka stranici projekta


_______________________________________________________________________

II dio obuke za gestovni jezik (15-16.03.2019)


U okviru projekta „Za život u zajednici bez diskriminacije“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore kao jedna od aktivnosti je obuka za gestovni jezik za zaposlene u ustanovama lokalne samouprave, pravosuđa, MUP-a, obrazovanja, zdravstva, socijalne i dječije zaštite, NVO sektora i medija.

_______________________________________________________________________

Info dan (06.03.2019)


Dva predstavnika NVU „Zračak Nade“ su prisustvoavala Info danu povodom javnih konkursa za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija, koje je objavilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

_______________________________________________________________________

Monitoring projekta „Budi aktivan - zaposli se“ (04.03.2019)


Monitoring projekta „Budi aktivan - zaposli se“ je realizovala Predstavnica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore - Biroa rada Pljevlja Mirjana Kulić, savjetnica za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom.

_______________________________________________________________________

Međunarodna konferencija „Marakeški sporazum i njegove pogodnosti za osobe koje ne mogu čitati standardnu štampu“ (28.02.2019)


Jedan predstavnik NVU „Zračak Nade“ je prisustvovao Međunarodnoj konferenciji „Marakeški sporazum i njegove pogodnosti za osobe koje ne mogu čitati standardnu štampu“, koju je organizovao Savez slijepih Crne Gore (SSCG).

_______________________________________________________________________