U proteklih petnaest godina Udruženje roditelja djece sa teškocama u razvoju Zračak nade je kroz razlicite oblike aktivnosti dokazalo svoje kvalitete i steklo mnoge saradnike i prijatelje koji su svojim donacijama podržali naš rad.

_______________________________________________________________________

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ koji je podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT u okviru projekta “Za jači glas organizacija građanskog društva”, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.Link ka stranici projekta


_______________________________________________________________________

Posjeta volontera Gimnazije(15.05.2019)


Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice učenici- volonteri Gimnazije „Tanasije Pejatović“ pripremili su prigodan program posvećen drugarima iz NVU „Zračka Nade“ i JU Centar za dnevni boravak Pljevlja.

_______________________________________________________________________

Tribina- Stanovanje uz podršku(14.05.2019)


14.05.2019. godine u sali Skupštine opštine Pljevlja, održala se tribina za lokalnu zajednicu na kojoj su edukatori iz Beograda mr. psihologije Jadranka Novak i dr. defektologije Dragan Lukić govorili o važnosti servisa Stanovanje uz podršku.

_______________________________________________________________________

Dvodnevna obuka za otvaranje usluge Stanovanje uz podršku (13-14.15.2019)


U okviru projekta "Za život u zajednici bez diskriminacije" koji je finansijski podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava 13. i 14.05.2019. godine realizovana je dvodnevna obuka za otvaranje usluge Stanovanje uz podršku.

_______________________________________________________________________

Kulturni dani Ankare (27.04.2019)


Predstavnici NVU "Zračak Nade" prisustvovali su svečanom programu koji je organizovala NVO BAKIDER u okviru projekta "Ankara Kültür Günleri" (Kulturni dani Ankare) u Podgorici. Tom prilikom predstavnica Zračka Nade potpisala je Protokol bratstva, jedinstva i razvoja NVO. Potpisivanjem Protokola NVU "Zračak Nade" je postalo dio međunarodne platforme za jačanje nauke, kulture i trgovine između Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. U sali su bili postavljeni štandovi, na kojima su predstavnici BAKIDER-a, obrazovani mladi ljudi upoznavali nas sa kulturom i naukom kao i raznim Univerzitetima.

_______________________________________________________________________


dfghjkl;