_______________________________________________________________________

NVU „Zračak Nade“ je 04.04.2018. godine počelo sa realizacijom projekta „Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije“. Projekat je finansijski podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo – fAKT, u okviru programa De facto Active, uz finansjsku podršku Evropske Unije, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.Mentoring sastanak


U okviru projekta “Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije” kojeg je finansijski podržao Fond za aktivno gradjanstvo fAKT, u okviru programa “De Facto Razvoj” za projekte koji finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo predstavnici NVU “Zračak Nade” prisustvovali su mentoring sastanku, koji je održan 29.06.2018. godine u Podgorici (opširnije).

_______________________________________________________________________

Učešće u fokus grupi


Zavod za socijalnu i dječju zaštitu sprovodi Analizu minimalnih standarda za pružanje usluge podrške za život u zajednici, usluge smještaja, savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge u skladu sa Strategijom razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine.

_______________________________________________________________________

Prezentacija projekta „Podrži inkluziju – digitalizuj svijet djece sa smetnjama u razvoju“


U okviru konkursa za društveno odgovorne projekte „Za svako dobro“ koji je objavio Crnogorski Telekom AD Podgorica NVU „ Zračak Nade“ je apliciralo sa projektom „Podrži inkluziju – digitalizuj svijet djece sa smetnjama u razvoju“.

_______________________________________________________________________

Konsultativni sastanak “Kako unaprijediti okruženje za djelovanje NVO do 2020”


Konsultativni sastanak organizovali su Ministarstvo javne uprave i tim DEU projekta "Tehnička podrška razvoju institucionalnih mehanizama saradnje organa državne uprave i NVO u Crnoj Gori".

_______________________________________________________________________