„ZAPOŠLJAVANJEM DO SOCIJALNE INKLUZIJE“DONATOR: ZZZCG - Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom

Period realizacije: 10.01.2017 - 10.11.2017.NVU „Zračak nade“ realizuje projekat pod nazivom „Zapošljavanjem do socijalne inkluzije“. Partner na projektu je DOO „Om3ga solutions“.


O PROJEKTU (kliknuti)


NOVOSTI


RTCG, NVO sektor, 19.06.2017. godine [izvor www.rtcg.me]


POLAGANJE ZA ZANIMANJE GRAFIČKI TEHNIČAR
U utorak 06.06.2017. godine je u prostorijama NVU „Zračak Nade“ organizovano polaganje za zanimanje pomoćni grafički tehničar za pripremu štampe za sedam lica sa invaliditetom. Polaganje se sastojalo od praktičnog rada na računaru. Komisiju za polaganje su sačinjavali predstavnik Srednje stručne škole, predstavnik ZZZCG – Biro rada Pljevlja i predstavnik NVU „Zračak Nade“. Lica su uspješno završila polaganje i Srednja stručna škola kao licencirani izvođač će izdati sertifikate polaznicima. Lica sa invaliditetom su prethodno završila obuku za ovo zanimanje u trajanju od 150 časova.
Sedam lica sa invaliditetom koja su prošla obuku zaposlena su na period od šest mjeseci u NVU „Zračak Nade“ i partnerskoj firmi DOO „Om3ga-solutions“.

Članak o projektu objavljen 12.06.2017. na PV portalu možete pogledati na sljedećem linku.

RTPV, Pljevaljska hronika, 07.06.2017. godine


ŠESTA PROJEKTNA AKTIVNOST
U toku je realizacija šeste projektne aktivnosti – radni angažman sedam lica sa invaliditetom u NVU „Zračak Nade“ i DOO „Om3ga-Solution“ – na period od 6 mjeseci.
Sedam lica sa invaliditetom su radno angažovani uz podršku voditelja radionice za grafički dizajn i voditelja radionice za izradu suvenira od drveta i dekupaž tehnikom i tri asistenta u radu. Pet lica sa invaliditetom rade u NVU „Zračak Nade“, a dva lica u DOO „Om3ga-Solution“.
U toku radnog angažmana OSI će raditi jednim dijelom na dizajniranju grafičkih proizvoda i komunikacija. OSI posle obuke imaju usvojena znanja i vještine iz oblasti grafičkog dizajna, grafičkog oblikovanja, stvaranja zaštitnog znaka i dizajna grafičkih proizvoda. Takođe su obučeni za rad na računaru, ovladali su tehnikama računarske grafike i pripreme, kao i digitalnog izdavaštva. Dizajnirani proizvodi će se štampati u Štampariji Zračak Nade. Ova aktivnost se realizuje od 10. maja i trajaće do 10. novembra 2017. godine i lica sa invaliditetom su zaposlena ugovorom o radu na isti period.
Članak o projektu objavljen 10.05.2017. na PV portalu možete pogledati na sljedećem linku.

OSVRT NA DVOMJESEČNU OBUKU ZA GRAFIČKI DIZAJN
Realizacija četvrte projektne aktivnosti – dvomjesečne obuke za grafički dizajn, koja podrazumijeva izvođenje programa obrazovanja za sedam lica sa invaliditetom za osposobljavanje za grafički dizajn, kao dio programa obrazovanja „grafički tehničar pripreme“ radi zapošljavanja u radionici, trajala je od 10. marta do 10. maja 2017. godine. Dvomjesečna obuka se izvodila u prostorijama NVU „Zračak Nade“, u štampariji koja je opremljena adekvatnim računarima i mašinama za štampu. U toku ove obuke OSI su stekle osnovna znanja i vještine iz oblasti grafičkog dizajna, grafičkog oblikovanja, stvaranja zaštitnog znaka i dizajna grafičkih proizvoda. Obuku su izvodile osobe koje imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

OBUKA ZA GRAFIČKI DIZAJN
Realizacija dvomjesečne obuke, tj. četvrte projektne aktivnosti koja podrazumijeva izvođenje programa obrazovanja za sedam lica sa invaliditetom za osposobljavanje za grafički dizajn, kao dio programa obrazovanja „grafički tehničar pripreme“ radi zapošljavanja u Radionici, počela je 10. marta. Dvomjesečna obuka se izvodi u prostorijama NVU „Zračak Nade“. U toku ove obuke OSI će steći osnovna znanja i vještine iz oblasti grafičkog dizajna, grafičkog oblikovanja, stvaranja zaštitnog znaka i dizajna grafičkih proizvoda. Ova obuka će se izvoditi u prostorijama NVU „Zračak Nade“, u štampariji koja je opremljena adekvatnim računarima i mašinama za štampu. Obuku izvode osobe koje imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Članak o projektu objavljen 15.03.2017. na PV portalu možete pogledati na sljedećem linku.

RTPV, Pljevaljska hronika, 11.02.2017. godine


OBUKA ZA IZRADU SUVENIRA NA DRVETU I DEKUPAŽ TEHNIKOM
Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ počelo je 10. januara 2017. godine sa realizacijom projekta „Zapošljavanjem do socijalne inkluzije“. Projekat se finansira iz Poziva za podnošenje prijedloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Realizacija projektne aktivnosti koja podrazumijeva osposobljavanje za izradu suvenira od drveta i dekupaž tehnikom radi zapošljavanja u Radionici počela je 10. februara. Obuka se izvodi u prostorijama NVU „Zračak Nade“. Osposobljavanje u radionicama će licima sa invaliditetom pomoći da se upoznaju sa tehnikama rada dekupaž tehnike i izrade suvenira na drvetu. Obuku izvode osobe koje imaju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti.

Članak o projektu objavljen 11.02.2017. na PV portalu možete pogledati na sljedećem linku.