PROJEKAT - „PRIMJENA ASISTIVNE TEHNOLOGIJE U ŠKOLAMA“

Donator: Ministarstvo prosvjete Crne Gore


Vrijednost projekta: 12.424,30 €

Period realizacije projekta: od 25.12.2018. godine do 24.10.2019. godine (10 mjeseci)


Opšti cilj projekta je unapređenje pristupa obrazovanju djeci sa posebnim obrazovnim potrebama kroz jačanje kapaciteta nastavnog kadra za primjenu asistivne tehnologije.


Specifični ciljevi projekta su:


• poboljšanje kapaciteta nastavnog kadra za primjenu asistivne tehnologije;
• unapređenje obrazovnih postignuća djece sa posebnim obrazovnim potrebama;
• poboljšanje uključenosti djece sa posebnim obrazovnim potrebama u nastavni proces;
• poboljšanje nivoa svijesti zajednice o važnosti uključivanja djece sa posebnim obrazovnim potrebama u obrazovni sistem na bazi jednakih mogućnosti.

Direktna ciljna grupa su nastavnici u osnovnim i srednjim školama, najmanje 125 nastavnika od kojih su većina ženskog pola.


Krajnji korisnici programa su djeca sa posebnim obrazovnim potrebama, roditelji djece sa posebnim obrazovnim potrebama, osnovne i srednje škole i ostale javne ustanove koje se bave ovom ciljnom grupom.


Aktivnosti u projektu:


• koordinacija projekta;
• organizovanje obuka za nastavnike u osnovnim i srednjim školama u 5 gradova na sjeveru Crne Gore;
• realizacija obuka za nastavnike u osnovnim i srednjim školama u 5 gradova na sjeveru Crne Gore;
• medijska kampanja o značaju edukovanja nastavnog kadra i uvodjenje asistivne tehnologije u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama.

Sve aktivnosti projekta biće realizovane na sjeveru Crne Gore u gradovima: Bijelo Polje, Rožaje, Berane, Plav i Mojkovac.


Očekivani rezulatati:


• projekat će doprinjeti dugoročno poboljšanju obrazovne politike u Crnoj Gori i pristupa obrazovanju djeci sa posebnim obrazovnim potrebama na bazi jednakih mogućnosti;
• 25 nastavnika u osnovnim i srednjim školama poboljšalo svoje kompentencije o upotrebi asistivne tehnologije;
• djeca sa posebnim obrazovnim potrebama iz osnovnih i srednjih škola iz 5 gradova sa sjevera Crne Gore imaju bolja obrazovna postignuća.


NOVOSTI