PROJEKAT - „PRUŽANJE USLUGA IZ OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE U PLJEVLJIMA LICIMA SA INVALIDITETOM U CILJU NJIHOVOG OSNAŽIVANJA I UKLJUČIVANJA U DRUŠTVO“
Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite u Pljevljima licima sa invaliditetom u cilju njihovog osnaživanja i uključivanja u društvo“ koji finansira Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore.Vrijednost projekta: 31.922,40 €

Period realizacije projekta: 9 mjeseci, od 26.10.2020. do 26.07.2021. godineO PROJEKTU (kliknuti)


NOVOSTI# Dvodnevna obuka za tkanje u NVU „Zračak Nade“

U okviru projekta “Pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječje zaštite u Pljevljima licima sa invaliditetom u cilju njihovog osnaživanja i uključivanja u društvo” koji je finansijski podržalo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore realizovana je dvodnevna obuka tkanja za stručne radnike/stručne saradnike i sardnike koje će biti angažovani u radno-okupacionim radionicama za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju i lica sa invaliditetom.

Obuka su realizovali treneri iz NVU „Šarenica“ i sastojala se od teoretskog i praktičnog dijela.