PROJEKAT - „BUDI AKTIVAN - ZAPOSLI SE“
Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ počelo je 16. novembra 2018. godine sa realizacijom projekta „Budi aktivan - zaposli se“.


Partner na projektu je DOO „Riznica“.

Donator je ZZZCG – Poziv za podnošenje predloga projekata profesionalne rehabilitacije, aktivne politike zapošljavanja i zapošljavanja lica sa invaliditetom.


Period realizacije: 16.11.2018 - 16.09.2019. godine

Vrijednost projekta: 52.519,44 €


OPŠTI CILJEVI PROJEKTA:


• Unapređenje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom u Crnoj Gori;
• Povećanje radnih kvalifikacija lica sa intelektualnim invaliditetom i brže uključivanje u radne i društvene procese;
• Prevencija socijalne isključenosti lica sa invaliditetom;
• Povećanje zaposlenosti lica sa intelektualnim invaliditetom kroz poboljšanje partnerstva između NVO i poslodavaca iz privatnog sektora;
• Podizanje nivoa svijesti zajednice i poslodavaca o radnim kapacitetima lica sa invaliditetom i mogućnostima i benefitima zapošljavanja ovih lica.

POSEBAN CILJ PROJEKTA JE:


• Povećanje broja lica sa intelektualnim invaliditetom koji su osposobljeni za pomoćnog radnika u administraciji i pomoćnog radnika u štampariji.

AKTIVNOSTI PREDVIĐENE PROJEKTOM SU:


• Koordinacija projekta;
• Selekcija nezaposlenih lica;
• Izvođenje tromjesečnog osposobljavanja za rad kod poslodavca na radnom mjestu pomoćni administartor/ka i za pomoćnog radnika u Digitalnoj štampariji za izradu predmeta na 3D/UV štampaču, reljefnom štampaču i termo ručnoj presi za majice za 7 lica sa intelektualnim invaliditetom;
• Radni angažman 7 lica sa intelektualnim invaliditetom u NVU “Zračak Nade” i DOO „Riznica“ ­ 6 mjeseci;
• Nabavka opreme i osnovnog materijala za osposobljavanje kod poslodavca i radni angažman 7 lica sa intelektualnim invaliditetom;
• Psihosocijalna podrška licima sa intelektualnim invaliditetom;
• Medijska kampanja o pravima i mogućnostima lica sa invaliditetom kao socijalno isključenih grupa (okrugli sto, ažuriranje sajta, kreiranje i održavanje fb stranice).