AKTIVNOSTI ZRAČKA NADE U OKVIRU PROJEKTA


Towards European Values – Persons with Disabilities as Equal Citizens


NOVINSKI ČLANCIFOTOGRAFIJE I SNIMCI SA DRUŠTVENIH MREŽA

 

Aktivnosti NVU Zračak Nade - Učešće na javnoj raspravi u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava Republike Crne Gore

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

Predstavnici NVO „Zračak nade“, samozastupnik Milivoje Malidžan i Sanela Žiga, učestvovali su 12. jula 2016. godine na javnoj raspavi o nacrtu zakona o izmenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije u organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava Republike Crne Gore.


 

Aktivnosti NVU Zračak Nade - Prezentacija Zračka nade na završnoj konferenciji u Novom Sadu

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

Predstavnici NVU Zračak nade su na završnoj konferenciji projekta „Ka evropskim vrijednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“ održanoj 8. jula 2016. u Novom Sadu predstavili aktivnosti koje su u okviru projekta realizovane u Udruženju. Prezentaciju možete pogledati ovdje.


 

Aktivnosti NVU Zračak Nade - Okrugli sto „Socijalno preduzetništvo“

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

U prostorijama NVU „Zračak Nade“ održan je okrugli sto na temu socijalno preduzetništvo.

NVU „Zračak Nade“ je partner na projektu „Ka evropskim vrijednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“ čiji je nosilac Asocijacija za promociju inkluzije Srbije. Projekat se finansira iz programa Evropa za građane i realizovao se od septembra 2015. godine do 30. juna 2016. godine.

Ovom prilikom je predstavljena i brošura sa svim glavnim aktivnostima projekta i aktivnostima koje su u okviru ovoga projekta realizovane u NVU „Zračak Nade“.


 

Aktivnosti NVU Zračak Nade - Debata o socijalnom preduzetništvu

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

• Predstavljanje, u Organizaciji, treninga „Debata o socijalnom preduzetništvu“ – jun 2016. godine

• Predstavljanje OSI – korisnicima treninga „Debata o socijalnom preduzetništvu“ – jun 2016. godine

• Rad digitalne štamparije za OSI – januar-novembar 2016. godine

• Okrugli sto na temu socijalnog preduzetnistva – jun 2016. godine

• Izrađena brošura sa aktivnostima u Udruženju, koje su realizovane tokom projekta


VII Susret - EDUKACIJA U OHRIDU

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

Šesta projektna aktivnost – trening pod nazivom „Debata o socijalnom preduzetništvu“, u okviru projekta „Ka evropskim vrjednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“, realizovana je u periodu od 27. do 29. maja 2016. god. u Ohridu, Makedonija. Trodnevni trening iz oblasti razvoja socijalnog preduzetništva sadržao je sjledeće teme:

- Uvod u socijalno preduzetništvo;

- Socijalno preduzetništvo u Srbiji i EU, stanje, pravni okviri i primjeri;

- Primjeri iz prakse – rad u grupama, ideje za pokretanje socijalnih preduzeća;

- Predstavljanje ideja, analiza, grupna diskusija, zaključci;

- Socijalno preduzetništvo – iskustva iz Makedonije;

- Razvoj socijalnog preduzeća;

- Iskustva sa studijske posjete Japanu;

- Predstavljanje socijalnog preduzeća IK studio, model dobre prakse.

Cjelokupan rad organizovan je po principu izlaganja prezentacija i slikovitog prikaza šema i koraka u planiranju i realizaciji proizvodnje namjenskih proizvoda sa ciljem ostvarivanja profita, ali i socijalne misije ovih preduzeća. Cilj treninga je bio upoznavanje i osnaživanje učesnika za razvijanje socijalnog preduzetništva (udruživanjem i korišćenjem održivih biznis modela) kao mogućnosti radnog angažovanja i zapošljavanja osoba sa invaliditetom i drugih marginalizovanih kategorija.

Treningu/radionici su prisutvovala tri stručnjaka iz NVU „Zračak Nade“.


Aktivnosti NVU Zračak Nade - Program radnog angažovanja

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

• Predstavljanje, u Organizaciji, „Programa radnog angažovanja“ – jun 2016. godine

• Predstavljanje OSI – korisnicima „Programa radnog angažovanja“ – april 2016. godine

• OSI su uz podršku stručnog tima izrađivale ukrasne predmete i nakit koji su prodavani na Sajmu ženskog preduzetništva koji je održan 7. i 8. marta u hotelu Pljevlja povodom obilježavanja Dana žena – februar i mart 2016. godine


VI Susret - EDUKACIJA U NOVOM SADU

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

Realizacija pete projektne aktivnosti – treninga pod nazivom „Program radnog angažovanja za OSI“, u okviru projekta „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“, organizovana je u Novom Sadu, Srbija.

Trodnevni trening iz oblasti radnog angažovanja OSI sadržao je sljedeće teme:

- Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

- Podrška zapošljavanju OSI;

- Prilagođavanje radnog mjesta i pristupačnost uz korišćenje asistivne tehnologije;

- Demonstracija prilagođenog radnog mjesta;

- Program radnog angažovanja – primjer dobre prakse Škole sa domom za učenike oštećenog sluha i govora „11. maj“, Jagodina;

- Praktičan rad u pekari – Škole sa domom za učenike oštećenog sluha i govora „11. maj“, Jagodina;

- Nacionalna iskustva u obrazovanju i profesionalnom osposobljavanju OSI;

- Rad u poljoprivrednim radionicama za korisnike – prezentacije;

- Zapošljavanje osoba sa invaliditetom – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova;

- Prezentacija Radnog centra ŠOSO Milan Petrović;

- Prezentacija poljoprivrednih radionica, ŠOSO Milan Petrović;

- Primjer međunarodne saradnje, ŠOSO Milan Petrović;

- Prezentacija radionice za reciklažu papira;

- Praktičan rad u radionici za reciklažu papira;

- Nacionalna iskustva – Društveno odgovorno poslovanje u procesu podrške OSI.

Treningu su prisutvovali stručni radnici i korisnici – osobe sa invaliditetom. Pored Asocijacije za promovisanje inkluzije Srbije kao nosioca projekta (6 predstavnika), skupu su prisustvovali: (Srbija) Škola sa domom za učenike oštećenog sluha „11. maj“ iz Jagodine (3 predstavnika), Udruženje sa mentalnim invaliditetom iz Niša (4 predstavnika) i Udruženje „Na pola puta“ iz Pančeva (4 predstavnika); (Italija) Regionalni Institut Ritmajer iz Trsta (4 predstavnika; (Hrvatska) Osnovna škola „Josip Matoš“ iz Vukovara (4 predstavnika); (Bosna i Hercegovina) Ustanova za obrazovanje odraslih „Socijalno-edukativni centar“ iz Banja Luke (3 predstavnika); (Makedonija) Republički centar za podršku osobama sa intelektualnim invaliditetom iz Skoplja (4 predstavnika); (Crna Gora) – Asocijacija roditelja dece sa invaliditetom „Zračak nade“ iz Pljevalja (4 predstavnika); (Slovenija) Zavod za gluve i nagluve iz Ljubljane (4 predstavnika).

Domaćin skupa je bio Inkluzivni centar „Dr Milan Petrović“ iz Novog Sada i sjajno je ugostio sve prisutne, prvenstveno u profesionalnom smislu, pokazujući sve resurse i iskustva vezana za temu „radno angažovanje“. Pored zvanična 4 učesnika, ispred Inkluzivnog centra je bilo uključeno još mnogo učesnika, kako stručnih radnika, tako i korisnika, budući da je skup održan u njihovom gradu. Inkluzivni centar „Dr Milan Petrović“ je ovom skupu dao poseban doprinos kroz prezentovanje svog rada i iskustva, a posebno kroz obilazak radnih centara i praktično oprobavanje korisnika u raznim poslovima.

Cilj treninga je bio upoznavanje primjera dobre prakse u poboljšanju mogućnosti zapošljavanja osoba sa intelektualnim teškoćama, često lišenih poslovne sposobnosti i isključenih iz otvorenog tržišta rada. Program se zasniva na pilotiranom, testiranom i odobrenom programu radnog angažovanja od strane projektnih partnera iz Srbije, a koji je akreditovan od strane Republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu.


TREĆI SASTANAK GRUPE ZA SAMOZASTUPANJE

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

NVO Zračak nade učestvuje kao partner na projektu „Towards European Values – Persons with Disabilities as Equal Citizens – Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“, čiji je vođa organizacija Asocijacija za promociju inkluzije Srbije.

U okviru ovog projekta u NVU „Zračak Nade“ je formirana grupa za samozastupanje OSI.

Treći sastanak grupe za samozastupanje OSI održan je 14. aprila 2016. godine. Teme trećeg sastanka bile su:

- Javno zastupanje,

- Određivanje publike,

- Kreiranje poruke i načini komunikacije,

- Strategije i tehnike samozastupanja u javnosti.

Članovima grupe su predstavljene teme kroz prezentacije i praktične primjere.


OBILJEŽAVANJE 02. APRILA, DANA OSOBA SA AUTIZMOM

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

Zračak nade je u okviru projekta Towards European Values obilježio 02. april, Dan osoba sa autizmom. Prilog o održanoj aktivnosti dat je na sljedećem linku.


DRUGI SASTANAK GRUPE ZA SAMOZASTUPANJE

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

Drugi sastanak grupe za samozastupanje održan je 31.03.2016. Prisustvovali su svi članovi grupe za samozastupanje i treneri Svetlana Dujović i Sanela Žiga. Teme su bile:

- javno zastupanje,

- koraci u javnom zastupanju.


PRVI SASTANAK GRUPE ZA SAMOZASTUPANJE

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

Prvi sastanak grupe za samozastupanje održan je 24. marta 2016. godine. Članovi grupe su osobe sa invaliditetom iz NVU Zračak Nade. Svetlana Dujović i Žiga Sanela su objasnile učesnicima aktivnosti koje će se realizovati na sastancima grupe, a korisnik Milivoje Malidžan, koji je učestvovao u edukaciji na temu samozastupanja, prenijeće svoja znanja i iskustva svim članovima grupe. Dogovorili smo se da će se grupa sastajati dva puta mjesečno do kraja projekta.


Aktivnosti NVU Zračak Nade - Radionice za vršnjačku podršku i implementacija usluga

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

• Predstavljanje, u Organizaciji, treninga pod nazivom „Radionice za vršnjačku podršku i njena realizacija“ – mart 2016. godine

• Predstavljanje OSI – korisnicima u našem Udruženju treninga „Radionice za vršnjačku podršku i njena realizacija“ – mart 2016. godine

• Pružanje podrške osobama sa težim intelektualnim smetnjama u kućnim uslovima od strane OSIT – jun 2016. godine

• Pružanje podrške djeci sa smetnjama u razvoju i osobama sa težim intelektualnim smetnjama u Dnevnom centru od strane OSIT – jun 2016. godine


V Susret - EDUKACIJA U BEOGRADU

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

Četvrta projektna aktivnost u okviru projekta "Ka evropskim vrijednostima - osobe s invaliditetom kao ravnopravni građani" održana je od 18 do 20. marta 2016. godine u Beogradu. Edukacija je organizovana kroz predavanja, radionice, diskusije i rad u malim grupama. Edukaciji je prisustvovalo 40 učesnika iz partnerskih organizacija. Cjelokupan rad organizovan je po principu izlaganja prezentacija, razmjene praktičnih iskustava i ciljanih radionica kroz rad u malim grupama, kako korisnika i stručnih radnika zajedno, tako i ciljanih radionica usmjerenih posebno na korisnike u skladu sa tematikom.

Cilj treninga je bio upoznavanje i osnaživanje učesnika za razvijanje i implementacije usluge vršnjačke podrške kao inovativnog pristupa u okviru kojeg se osobe sa invaliditetom kroz sticanje potrebnih vještina i znanja osnažuju za pružanje podrške svojim vršnjacima i starim osobama u lokalnoj zajednici. Istraženi su praksa i izazovi vršnjačke podrške, a osobe sa invaliditetom - korisnici API Srbije, su imali priliku da predstave svoje iskustvo kao iskusni pružaoci usluge.

Tokom rada postignut je visok nivo interakcije i razmjene ideja. Na ovoj edukaciji su prisustvovala dva stručnjaka iz NVU Zračak Nade i dva korisnika.


Aktivnosti NVU Zračak Nade - Volonterizam kao sredstvo uključivanja OSI

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

• Predstavljanje volonterizma putem organizacije treninga „Volonterizam kao sredstvo uklučivanja OSI“ – decembar 2015. godine

• Uključivanje volontera, djece sa smetnjama u razvoju i OSI u pripremu proslave Nove godine – decembar 2015. godine

• Uključivanje volontera, djece sa smetnjama u razvoju i OSI u pripremu proslave 8. marta – Dana žena – februar-mart 2016. godine

• Uključivanje volontera, djece sa smetnjama u razvoju i OSI u obilježavanje 2. aprila – Dana osoba sa autizmom – april 2016. godine

• Učešće volontera i djece iz Zračka nade i Dnevnog centra na nastupu Nika Vujičića – motivacionog govornika u Podgorici u sportskom centru Morača – april 2016. godine

• Učešće volontera i djece iz Zračka nade i Dnevnog centra na proslavi Dana Evrope na trgu 13. Jul u Pljevljima – maj 2016. godine

• Učešće volontera i djece iz Zračka nade i Dnevnog centra na otvaranju parknog mobilijara za djecu sa smetnjama u razvoju – jun 2016. godine


IV Susret - EDUKACIJA U VUKOVARU

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

Treća projektna aktivnost u okviru projekta "Ka evropskim vrijednostima - osobe s invaliditetom kao ravnopravni građani" održana je od 11. do 13. decembra 2015. godine u Vukovaru. Tema edukacije je bila "Volonterizam kao sredstvo uključivanja osoba s invaliditetom". Edukacija je organizovana kroz predavanja, radionice, diskusije i rad u malim grupama. Edukaciji je prisustvovalo 14 učesnika iz partnerskih organizacija. Cilj je bio upoznavanje i osnaživanje učesnika za razvijanje volonterizma kao sredstva za ukjučivanje osoba s invaliditetom u lokalnu zajednicu. Učesnici iz NVU Zračak Nade su trećeg dana edukacije imali svoju radionicu u kojoj su prezentacijom i izlaganjem predstavili volonterski servis srednjoškolaca i osnovaca u NVU Zračak Nade i JU Dnevni centar Pljevlja. Na ovoj edukaciji su prisustvovala dva stručnjaka iz NVU Zračak Nade.


Aktivnosti NVU Zračak Nade - Samozastupanje

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

• Predstavljanje roditeljima i OSIT teme „samozastupanja“ – septembar 2015 – mart 2016. godine

• Formiranje Grupe za samozastupanje – mart 2016. godine

• Sastanci grupe za Samozastupanje OSIT – mart, april, maj, jun 2016. godine

• Okrugli sto povodom obilježavanja Dana osoba sa autizmom – april 2016. godine


III Susret - EDUKACIJA U SISEVCU

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

Od 23. do 25. oktobra 2015. godine održan je drugi dio druge projektne aktivnosti u Sisevcu (treći partnerski susret). Tokom edukacije upoznali smo se detaljnije sa konceptom samozastupanja, strategijama i tehnikama samozastupanja, kao i praktičnom primjenom Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Predstavljena su i praktična iskustva samozastupnika Grupe za samozastupanje API Srbije. Edukacija je realizovana kroz prezentacije, radionice, diskusije i rad u malim grupama. Kao rezultat rada nastao je šestomjesečni plan akcije s ciljem formiranja grupe za samozastupanje u vlastitoj sredini. Predavanja i radionice su vodili Duška Stojisavljević (API Srbije), Nikola Delibašić (API Srbije) te Radoš Keravica. Na ovoj edukaciji su prisustvovala dva stručnjaka i dva korisnika iz NVU Zračak Nade.


II Susret - EDUKACIJA U SISEVCU

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

Drugi partnerski susret u okviru projekta "Ka evropskim vrijednostima - osobe s invaliditetom kao ravnopravni građani" održan je od 18. do 20. septembra 2015. godine u Sisevcu (Srbija). Teme edukacije bile su: ljudska prava, prava osoba s invaliditetom, samoodređenje i samozastupanje osoba s intelektualnim teškoćama. Predavanja i radionice su vodili Radoš Keravica i Nikola Delibašić (Asocijacija za promoviranje inkluzije Srbije). Tokom trodnevne edukacije upoznali smo se s načinima praktičnog rada koji utiču na građenje samoodređenja osoba kao preduslov za razvoj samozastupničkih vještina, vrstama samozastupanja i modelima grupa za samozastupanje, modelom ponašanja profesionalaca koji se bave samozastupanjem osoba s intelektualnim teškoćama i vještinama promocije građanskih prava. Na ovoj edukaciji su prisustvovala dva stručnjaka iz NVU Zračak Nade.


Aktivnosti NVU Zračak Nade

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

• Predstavljanje projekta „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“ i upoznavanje menadžmenta Udruženja sa ciljevima i aktivnostima u projektu – septembar 2015. godine

• Predstavljanje teme „samozastupanje“ unutar Organizacije – septembar 2015. godine


I Susret - EDUKACIJA U TRSTU

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana

Prvi susret svih partnera u projektu "Ka evropskim vrijednostima - osobe s invaliditetom kao ravnopravni građani" održan je od 4. do 6. septembra 2015. godine u Trstu, u Regionalnom Institutu za slijepe i slabovide Ritmajer. Tokom susreta predstvaile su se sve partnerske organizacije. Dr Dragan Lukić, kao predstavnik Asocijacije za promovisanje inkluzije iz Beograda, koja je glavni nosilac projekta predstavio je projektne aktivnosti. Partnerske organizacije su se dogovorile oko dinamike i načina realizacije projektnih aktivnosti i oko načina promovisanja informacija o projektu u medijima. Na ovom susretu su prisustvovala dva stručnjaka i dva korisnika iz NVU Zračak Nade.