PROJEKAT - „Budi inkluzivan - volontiraj“


SPORTSKA SEKCIJA
Rukovodioci sekcije: Sanja Vukojičić


MUZIČKA FOLKLORNA I PLESNA LITERARNA LIKOVNA DRAMSKA SPORTSKA

JUL I AVGUST


Početni problemi u radu sportske sekcije (koji su se uglavnom odnosili na organizovanje prostora za rad) prevaziđeni su tokom jula i avgusta.


U prostorijama Sportsko – rekreatvnog centra Ada organizovane su aktivnosti sportske sekcije. Cilj aktivnosti bilo je uključivanje što većeg broja volontra, osnovaca i srednjoškolaca, u aktivnosti sa mališanima iz Zračka nade. Pomoć volontera u odrađivanju vježbi nije izostala, ali je ujedno predstavljala vid druženja i zbližavanja volontera i djece. Takože, organizovani su i redovni odlasci u teretanu, gdje su djeca dala svoj maksimum, a samim tim ni rezultati nisu izostali.


SEPTEMBAR


Sportska sekcija je u saradnji sa ostalim sekcijama u Zračku nade radila na realizovanju teme mjeseca septembra – RUČNI RADOVI.


Ti radovi u Sportskoj sekciji imali dvojak karakter. Sa jedne strane, nastavili smo sa fizičkim vježbama i aktivnostima mališana, sa fizikalnim terapijama i podrškom onima kojima je radna aktivnost i vježba neophodna. Uz rukovodioca sekcije, maksimalnu pomoć i podršku djeci pružali su volonteri. Jedan dio volontera dolazi redovno u Dnevni centar, tako da je ovaj rad podrazumijevao kombinaciju vježbi u Dnevnom centru i u Zračku.


Sa druge strane, u skladu sa pripremama za 4. oktobar, Dan djeteta, i članovi Sportske sekcije su se pridružili radu na izradi maski i kostima za nastupajući maskembal. Aktivnost Sportske sekcije podrazumijevala je istovremenu pripremu za javni nastup mališana, uvježbavanje držanja, stava i hoda. Sve ovo je rađeno uz maksimalnu saradnju članova i rukovodioca svih sekcija.


OKTOBAR


Kao i ostale sekcije u Zračku nade, i Sportska sekcija je ovog mjeseca bila u znaku Dječije nedjelje. Počele su pripreme za proslavu 4. oktobra koje su podrazumijevale saradnju sa ostalim sekcijama. Svi su imali svoje zadatke, a opet, svi su radili udruženim snagama i u međusobnom dogovoru. Početkom mjeseca maske su već bile završene, a mališani spremni za svoj javni nastup.


Uspješnost maskenbala, oduševljenje prolaznika i radost u dječijim dušama, bila je najbolja nagrada za uloženi rad. Ujedno, nastaviljene su redovne aktivnosti Sportske sekcije. Volonteri su, kao i obično, bili podrška mališanima i radnim terapeutima pri vježama koje su, upravo zbog prisustva vršnjaka, djeci bile mnogo lakše i prihvatljivije. Zajednički su odrađivane i redovne vježbe u grupnom radu, koje su podrazumijevale kompletno pokretanje tijela, od zagrijavanja do odrađivanja jednostavnijih vježbi u zavisnosti od mogućnosti pojedinog djeteta.


Sve aktivnosti su i u ovom, kao i u prethodnim mjesecima, bile praćene igrama zabavnog karaktera, a nisu izostale ni šetnje Vodicama i gradom, jer su dani bili lijepi i pogodni za ovakav vid druženja.


NOVEMBAR


Lijepi novembarski dani omogućili su da iskoristimo pogodan teren ispred Dnevnog centra za fudbalsku utakmicu koja je i djeci i volonterima pružila mnogo radosti i probudila takmičarski duh.


Fudbalska utakmica je odigrana između dvije ekipe sastavljene od djece Zračka i volontera. Određen je golman obje ekipe i ustanovljena najjednostavnija pravila igre. Svaki početni neuspješan pokušaj bio je ubrzo otklonjen uz podršku volontera i riječi ohrabrenja. Igra je privukla veliko interesovanje i pričinila ogromnu radost mladima, zbog čega je dogovoreno da se svake naredne nedjelje nastavi ako za to budu pogodni vremenski uslovi.


U prostorijama Zračka, Dnevnog centra i „Ade“ održavale su se redovne nedjeljne aktivnosti. Bilo je bitno aktivirati što veći broj djece i omogućiti im da kroz igru i druženje rade na razgibavanju tijela i obavljanju pokreta koji jačaju mišićni sistem, a povoljno utiču i na psiho – socijalni razvoj djeteta.


U istom cilju nastavljene su i aktivnosti zabavnog karaktera, a tu je i planiranje javnog prezentovanja Sportske sekcije u okviru završne manifestacije za kraj projekta.