PROJEKAT - „Budi inkluzivan - volontiraj“


MUZIČKA SEKCIJA
Rukovodioci sekcije: Zorica Anđelić i Azra Hamzić


MUZIČKA FOLKLORNA I PLESNA LITERARNA LIKOVNA DRAMSKA SPORTSKA

JUN


Aktivnosti muzičke sekcije u junu mjesecu bile su usmjerene ka osnovnom cilju koji bi trebalo da bude realizovan do kraja projekta – izdavanje CD-a sa pjesmama Zračka nade i formiranje hora sastavljenog od djece Zračka i volontera.


U tom cilju, što na redovnim, što na vanrednim sastancima Muzičke sekcije radilo se na pisanju, komponovanju i pjevanju pjesama koje će se naći na planiranom CD-u. Odrađeno je pet pjesama: Himna Zračka nade, S one strane duge, Volonteri djeci Zračka, Zračak nade ruke širi, Pahuljica, a u pripremi je i komponovanje pjesme Majke Zračka. Pri realizaciji ovih aktivnosti podrazumijevala se saradnja sa drugim sekcijama, prije svega sa Plesnom i Literarnom, kao i angažovanja mimo utvrđenog radnog vremena.


U radu Muzičke sekcije zastupljene su bile igraonice, zabavni kutak, uvježbavanje horskog pjevanja… i obavezno uključivanje djece sa najtežim smetnjama u rad. Na primjer, Himnu Zračka nade djeca su pjevala uz prikaz teksta gestovnim govorom.JUL I AVGUST


Muzička sekcija tokom ljetnjih mjeseci nastavila je aktivnosti započete u junu mjesecu. Pripreme za izradu CD-a Zračka nade nastavljene su i tokom ljeta. Iz sedmice u sedmicu radilo se na pisanju i komponovanju tekstova, a zatim na njihovoj muzičkoj interpretaciji.


Paralelno sa ovim aktivnostima, članovi sekcije su birali najpogodniju muzičku numeru za pozorišnu predstavu Mala sirena. Pri tome se saradnja sa članovima dramske i literarne sekcije podrazumijevala sama po sebi, tako da su u pojedine aktivnosti morali biti direktno uključeni članovi skoro svih sekcija.


Pjesma i zabava uvijek pričinjavaju radost za mališane, tako da su na redovnim mjesečnim zabavama u Zračku nade za muziku bili zaduženi uglavnom članovi muzičke sekcije.SEPTEMBAR


Tema mjeseca septembra – RUČNI RADOVI – imala je u muzičkoj sekciji dvojak karakter. Sa jedne strane, to su bili radovi na izradi maski, a sa druge strane radovi na izradi CD-a Zračka nade. Naravno, obje aktivnosti su bile povezane, a čitava radna aktivnost osmišljena kroz saradnju sa drugim sekcijama.


Uz parolu Bez dobre muzike, nema dobrog rada, mališani su uživajući u omiljenim pjesmama, pokušavali da daju svoj doprinos izradi maski za Dan djeteta. U tim aktivnostima su podjednako radili i djeca i volonteri, a izbor muzike uz koju bi zajednički radili i pjevali prepušten je mališanima. Saradnja sa Plesno – folklornom i Literarnom sekcijom je gotovo uvijek bila obavezna, ali su se u aktivnostima našli i članovi drugih sekcija.


S obzirom da su volonteri komponovali melodije za već 6 pjesama Zračka nade koje su pisali članovi Literarne sekcije, ovoga puta svi su imali priliku da prvi put čuju određene numere. Osim nezaobilazne Himne Zračka nade, čule su se i pjesme Volonteri djeci Zračka, S one strane duge, Pahuljica, Majke Zračka... Planirano je da se uradi tekst za kompoziciju Himna volontera, tako da su članovi Muzičke sekcije dali instrukcije članovima Literarne sekcije koji bi tip pjesme i kakav ritam odgovarao toj numeri. Očekujemo da će početkom idućeg mjeseca Literarna sekcija dostaviti tekst pjesme po kome bi i ova himna mogla biti komponovana.


OKTOBAR


Početkom mjeseca oktobra završene su pripreme za maskenbal mališana Zračka nade, Dnevnog centra i Vrtića „Eko bajka“. Maske su već bile pripremljene, kostimi sašiveni, dogovor oko javnog nastupa obavljen sa članovima svih sekcija, tako da je 4. oktobar dočekan sa najvećom radošću.


Mališani su u pratnji volontera i osoblja Zračka nade i Dnevnog centra prošetali gradom praćeni muzikom i neizostavnom Himnom Zračka nade. Druženje je nastavljeno ispred Vrtića „Eko bajka“ koji je bio domaćin djeci Zračka i Dnevnog centra.


Ujedno je počela dogovorna aktivnost oko završne priredbe krajem mjeseca decembra koja je, između ostalog, podrazumijevala učešće Muzičke sekcije. Određeno je koje pjesme će biti izvedene i uvježbavano izvođenje Himne Zračka nade na gestovnom govoru. Članovi Literarne sekcije su napisali tekst Himna volontera Zračka, tako da su tokom ovog mjeseca počele pripreme oko komponovanja ove numere.


NOVEMBAR


Aktivnosti Muzičke sekcije u novembru mjesecu bile su raznovrsne i učestalije od planiranih zbog maksimalnih priprema za završnu priredbu i izradu CD-a sa pjesmama Zračka.


U okviru redovnih sedmičnih aktivnosti, a povremeno i subotama, članovi sekcije su se sastajali radeći na komponovanju i muzičkoj obradi svih pjesama planiranih za CD. Himna volontera je posebno uvježbavana, s obzirom da je ona najmlađa od svih pjesama Zračka, te je na njenom oblikovanju i muzičkoj interpretaciji najviše trebalo raditi. Trud se ipak isplatio jer su je volonteri izveli sa mnogo ljubavi, radosti i emocija. Njen je ritam ujedno mnogo brži i življi u odnosu na ostale pjesme sa CD-a.


Muzička sekcija je, u saradnji sa ostalim sekcijama Zračka, uzela učešće i u izradi volonterskih novina. Članovi ove sekcije su uređivali i oblikovali tekstove za Muzičku stranu, a krajem mjeseca su i ove aktivnosti privedene kraju. Naravno, obavezne grupne radionice, individualna druženja i zabava su se podrazumijevali i predstavljali su pravi odmor i relaksaciju od vrlo ozbiljnog i odgovornog rada.