PROJEKAT - „Budi inkluzivan - volontiraj“


LITERARNA SEKCIJA
Rukovodioci sekcije: Snežana Grujičić i Jelena Luković


MUZIČKA FOLKLORNA I PLESNA LITERARNA LIKOVNA DRAMSKA SPORTSKA

JUN


Raznovrsne aktivnosti članova Literarne sekcije u junu mjesecu (igraonice, literarni radovi, dijalozi, pisanje i slanje pisama...) bile su usmjerene ka jednom cilju – osvijetliti sa različitih aspekata temu LJUBAV.


Aktivnosti su počele analizom poznate rečenice Ljubav je samo riječ i ništa više, nakon čega je trebalo da djeca u grupnom radu iznesu svoju viziju ovog osjećanja i daju najoriginalniju definiciju ljubavi. Tajnim glasanjem za najoriginaliniju definiciju izabrana je rečenica Miljana Lončara i njegovog druga (volontera) Ivana Bajčete: Kad srce govori riječi su suvišne. Zajednički se došlo do zaključka da je ova definicija ljubavi odnijela pobjedu jer je zadovoljila osnovno pravilo lijepog pisanja: jezgrovitost i slikovitost, odnosno, sa malo riječi rečeno je mnogo.


Pobjednička definicija bila je tema pismenog zadatka na sljedećem času. U nizu lijepih sastava koje su zajednički pisala djeca Zračka i volonteri, izabrana su tri rada i dodijeljene su tri nagrade. Nagradu za originalnost dobio je rad Anice Gavrilović (pomoć djetetu pružali su volonteri: Snežana Peruničić i Tijana Drobnjak). Nagradu za slikovitost dobio je rad Milije Čamdžića (pisan uz pomoć volonterke Lejle Kadić), a nagradu za stilsko oblikovanje teksta rad Tijane Mrdak.


Radilo se na razvijanju kreativnosti kroz pisanje pisama na osnovu datih riječi, kroz sklapanje najduže riječi od ponuđenih slova, asocijacije i igre pamćenja. Ostvaren je cilj: sva djeca su uzela učešće u radu, a omladinci sa smetnjama u razvoju učili su svoje drugove – volontere gestovnom govoru, nakon čega su volonteri gestovnim govorom izražavali svoja osjećanja.


Napravljen je dogovor o uređivanju novina Zračka nade, a za lektore su izabrani: Miljan Lončar i Jasna Žiga.JUL I AVGUST


Ljetnji mjeseci su u Zračku nade bili u znaku ljeta i odmora. Tema mjeseca – MORE - obrađena je sa različitih aspekata, a svako dijete je u skladu sa svojim mogućnostima dalo doprinos obradi ove teme. (dječiji radovi)


Aktivnosti su počele analizom jedne od rijetkih bajki sa tužnim krajem - Mala sirena. Zadatak članova Literane sekcije je bio da bajku modifikuju dajući joj srećan kraj. Najuspjelije radove su napisali Marijna Jakovljević i Tarik Osmankadić, a za najoriginaji rad izabran je rad djeteta Dijane Boričić, rađen uz podršku volontera Nemanje Dujovića i Božice Grujičić. Aktivnosti u ljetnjim mjesecima nastavljenje su kombinacijom pisanih radova i likovne origani tehnike. Svako dijete je uz pomoć volontera pravilo predmet od papira, ukrašavalo ga i u njemu ostavljalo poruku, a zatim ga poklanjalo osobi koju voli. Članovi sekcije su u ljetnjim mjesecima bili angažovani i na izradi školskih novina. Pravili su naslovnu stranu novina Zračka nade birajući slike, tekstove i teme koje bi željeli da nađu u njima. U skladu sa tim, djeca su za novine pravila logo Literarne sekcije. U ovoj aktivnosti učešće su uzeli i omladinci, pri čemu je izabran najuspjeliji dječiji logo i najuspjeliji logo omladinaca.


Sve ove aktivnosti praćene su zabavnim igrama, muzikom, plesom, druženjem i individualnim aktivnostima jednog djeteta sa jednim volonterom, čime se doprinosilo zbližavanju i bližem upoznavanju djece i volontera.


SEPTEMBAR


Ručni radovi, tema mjeseca septembra, inspirisala je djecu i volontere, članove Literarne sekcije, da na najoriginalniji način povežu literarne aktivnosti sa njihovom praktičnom primjenom u životu. U želji da spoje korisno i zabavno, volonteri i djeca su radili u kuhinji praveći slatkiše u obliku slova. Ova aktivnost je bila posebno zanimljiva mališanima iz Zračka nade koji su sve svoje sposobnosti usmjerili ka cilju da od tijesta naprave svoje omiljeno slovo. Svako dijete je odabralo po jedno slovo i uz podršku volontera radilo na njegovom oblikovanju. Nakon toga su svoje specijalitete poklanjali drugarima iz drugih sekcija želeći da svojim ručnim radom obraduju drugove i na taj način im pošalju poruke ljubavi.


Ujedno, počele su pripreme za proslavu 4. oktobra, Dana djeteta. Tog dana je planiran maskembal djece Zračka i Šeširijada mališana iz vrtića Eko bajka. U saradnji sa članovima ostalih sekcija radilo se na izradi najoriginalinijih maski i kostima, a izradom transparenata, RUČNI RADOVI mališana Literarne sekcije još jednom su došli do izražaja.


OKTOBAR


Aktivnosti oko izrade transparenata, natpisa i kostima za maskenbal kojim su djeca Zračka, Dnevnog centra i Vrtića proslavila Dan djeteta, počele su još u septembru, a početkom mjeseca oktobra, tačnije 4. oktobra, Dječija nedjelja je proslavljena na poseban način.


Sredinom mjeseca krenuo je mnogo ozbiljniji i angažovaniji rad na izradi novina Zračka nade. Na sastancima sa volonterima dogovoreno je kako bi trebalo da izgledaju pojedine rubrike, određeno ko će pisati tekstove i date su precizne smjernice za rad. Ova aktivnost je objedinila volontere svih sekcija, uputila ih jedne na druge i zahtijevala od njih saradnju sa svim subjektima Udruženja. Podrazumijevala se saradnja i sa organizacijama izvan Zračka, prije svega sa školama kao partnerima u prijektu. Volonteri su pokazali izuzetnu ozbiljnost i odgovornost u radu i svojim zadacima su pristupili krajnje pažljivo. Kada su se našli pred bilo kojom dilemom, zadatkom koji je tražio poznavanje istorijata Zračka, podacima o donatorima, realizovanim projektima i slično, tražili su pomoć stručnog osoblja. Određen je rok za izradu tekstova, tako da se tokom idućeg mjeseca može očekivati da ovaj posao bude priveden kraju.


Druženja su nastavljena u Zračku nade, Dnevnom centru i Srednjoj stručnoj školi. Uz obavezne aktivnosti koje su bazirane na saradnji sa djecom sa smetnjama u razvoju, radilo se i na izradi teksta za Himnu volontera koju će komponovati i izvesti članovi Muzičke sekcije. Ova aktivnost je završena krajem oktobra kada je u nizu prijedloga izabrana najuspješnija varijanta Himne.


NOVEMBAR


Novembar mjesec je bio mjesec punog angažmana članova Literarne sekcije na izradi novina. Volonteri su bili maksimalno ujedinjeni i svojim radom i elanom pojačali neminovno prisutnu saradnju između svih sekcija Zračka nade.


Početkom mjeseca svi tekstovi su već bili završeni, ali je trebalo usmjeriti aktivnosti na oblikovanje i doradu pojedinih tekstova, uključiti lektore i korektore u ovaj rad i razmijeniti mišljenja o dizajnu, prelomu i štampanju novina. Svi su sarađivali u ovom poslu, ali su svi imali i svoje individualne zadatke. Jedni su bili angažovani oko fotografija, drugi oko lektorisanja tekstova, treći su radili na stilizovanju, četvrti prikupljali informacije i dostavljali ih Uređivačkom odboru. Manji broj tekstova je vraćen na doradu, jer je trebalo planirati dužinu tekstva i oblikovati sadržaj ukoliko se pokaže da ne odgovara temi rubrike ili njegova dužina prevazilazi mogućnost preloma teksta na određenoj stranici. Timski rad je, kao i obično, dao pozitivne rezultate, a iz sadržaja tekstova provejavala je povezanost i bliskost djece Zračka i volontera, koja je bila uočljiva u svim radovima nezavisno od njihove teme i sadržine.


Sve ove aktivnosti nisu uticale na kvalitet grupnih radionica na kojima se, između ostalog, radilo na razvoju pisanja i govora kod mališana Zračka. Volonteri su, kao i djeca, mogli mnogo toga da nauče u zajedničkom radu, a jedna od najzanimljivijih aktivnosti bila je ručni rad – tkanje prema šemi i uputstvima radnih terapeuta, a potom bilježenje i pismeno oblikovanje onoga što je naučeno.