PROJEKAT - „Budi inkluzivan - volontiraj“


FOLKLORNA I PLESNA SEKCIJA
Rukovodioci sekcije: Sanela Kadić i Milorad Aranitović


MUZIČKA FOLKLORNA I PLESNA LITERARNA LIKOVNA DRAMSKA SPORTSKA

JUN


Plesno-folklorna sekcija je u junu mjesecu bila u ritmu ljubavi. Članovi sekcije su naučili da se ljubav može iskazati na mnogo načina, dočarati riječju, muzikom i slikom, ali i pokretom. Bitno je samo pratiti osjećanja i naučiti osnovne pokrete.


U tom cilju, djeca Zračka i volonteri učili su osnovne pokrete u folkloru. Oni vještiji i iskusniji pomagali su drugovima koji se teže snalaze. Svi su dali svoj maksimum, shvatajući da su naše mogućnosti različite, ali da je suština u tome da nas ljubav sve vodi i pokreće. Bez nje i najvještiji pokreti nemaju čar. Pjesma Ja brdom, a ti dolom bila je muzička podloga za rad na sekciji, a uporno ponavljanje, uvježbavanje i podsticanje stvorili su slobodu pokreta i uključili sve: i mlade i stare, i djecu i volontere, i nastavnike i asistenete u zajedničko kolo ljubavi.


Ljubav, opuštenosti i upornost bitni su i u plesu. Nakon nekoliko uvježbanih plesnih koraka, pristupilo se plesu uz pratnju muzike. Birali smo najinteresantniji, najusklađeniji i najoriginaliniji plesni par. Mališani su shvatili značaj dobro odrađene koreografije u plesnim numerama. Kao primjer poslužila je kreografija za Pačiji ples. Radost na licima djece i njihovih starijih drugara bila je najbolji znak da su Pačiji ples uspješno prezentovali, zahvaljujući prevashodno ljubavi sa kojom je izveden svaki, pa i najjednostavniji plesni korak.JUL I AVGUST


Ples i folklor u toku jula mjeseca pričinjavali su posebnu radost mališanima koji su se kroz zabavu i igru zbližili sa svojim drugovima volonterima.


Aktivnosti su bile bazirane na druženju jednog volontera sa jednim djetetom pri čemu je njihov zadatak bio da spremaju najzanimljiviju plesnu numeru. Radost u očima mališana pri svakoj plesnoj numeri bila je najbolja potvrda uspješnosti njihovog rada. Nakon ovih aktivnosti mališani su pokušavali da uvježbaju osnovne pokrete u igri Moravac, a zajednički uvježbano kolo zbližilo je nitima ljubavi sve prisutne. Tema MORE i ODMOR obrađena je u saradnji sa članovima ostalih sekcija. Mališani su uvježbavali plesne numere za predstavu Mala sirena, a nakon uvježbanih koraka sastanci dramske, muzičke i plesne sekcije često su bili organizovani u isto vrijeme u cilju objedinjavanja rada i učvršćivanja saradnje.SEPTEMBAR


RUČNI RADOVI u Plesno – folklornoj sekciji bili su maksimalni radovi na razvoju pokreta djece sa smetnjama u razvoju. Volonteri su se trudili da prije svega probude želju mališana za plesom i igrom, da uz muziku dožive ritam pjesme i da to na način na koji nabolje umiju iskažu. I ovoga puta akcenat je stavljen na to da se dijete ne prisiljava na pokret, već da se u njemu probudi želja za pokretom. Muzika je dodirnula srca naših mališana i po njihovom maksimalnom trudu da odrade ono što se od njih očekuje, vidjelo se da su ovim aktivnostima pristupili sa mnogo ljubavi i volje.


Plesno - folklorna sekcija je dala doprinos zajedničkom radu svih sekcija na izradi maski. Prinčevi i princeze su odigrali svoj ples pod maskama, a igri su se pridružili i maskirani likovi crtanih serija. Učešće na maskembalu otvorilo je potrebu za dodatnim uvježbavnjem pokreta, pravilnog hoda, gestikulacije, a u svemu tome volonteri su pružali maksimalnu podršku djeci i pomoć rukovodiocima sekcije.


Krajem mjeseca septembra svi su već bili spremni za svoj javni defile pljevaljskim ulicama.


OKTOBAR


Uvježbani pokreti, pravilan stav, siguran nastup... koji su na ovoj sekciji uvježbavani od samog početka, došli su do punog izražaja na maskenbalu mališana Zračka nade, Dnevnog centra i Vrtića „Eko bajka“. Ta sigurnost pokreta i spremnost da se uhvate u kolo ljubavi sa svojim vršnjacima, mogla se uočiti i nakon maskenbala na poljani ispred Vrtića, gdje su uz zvuke muzike svi zajednički igrali radujući se uspješno proslavljenom Danu djeteta.


Sve aktivnosti koje se odnose na pokret i ples, mališani obično prezentuju na našim zabavnim svečanostima. „Jesenja žurka“ u Dnevnom centru obradovala je svu djecu. Radost, igra, ples... djece i volontera nisu ostavili ravnodušnim ni starije članove Zračka. Njihova radost prenijela se i na rukovodioce sekcije, asistente, terapeute, zaposleno osoblje, tako da je dolazak jeseni proslavljen na najljepši mogući način, uz zajedničku igru i ples sačinjen od snova. Nisu im smetale ni postavljene kamere jer je ovaj trenutak opuštanja snimala ekipa TV Pljevlja. Uz igru, zajedništvo i saradnju, sve je izgledalo mnogo lakše i ljepše.


Radionice u Plesno – folklornoj sekciji bile su u ovom mjesecu kombinacija aktivnosti na različitim sekcijama. Kada bi to odgovaralo djeci i volonterima crtalo se, pisalo, pjevalo, a u pojedinim momentima bavili smo se i glumom, svjesni da ćemo na završnoj svečanosti svi biti jedan složni tim u kome neće postajati stroge granice među sekcijama i njhovim aktivnostima.


NOVEMBAR


Tema mjeseca novembra odnosila se na maksimalno učešće članova svih sekcija na aktivnostima oko izrade novina Zračka nade. Rukovodioci sekcija su odabrali volontere koji će u ulozi novinara izvijestiti javnost o radu ove sekcije, ali će se baviti i složenijim temama, kao što je učešće djece sa smetnjama u razvoju u plesno – folklornim numerama i značaj saradnje među sekcijama u Zračku nade.


Rad na prikupljanju podataka, ujedno je bio prilika da i volonteri shvate dublji značaj međusobne saradnje, ali i ulogu koju ima pokret u razvoju motoričkih i psihofizičkih sposobnosti mališana. Shvatili su da ovo druženje nije bilo samo igra i zabava, već i vid terapije za mališane.


Zato nije ni čudo što su u svim redovnim aktivnostima na sekciji volonteri maksimalnu pažnju posvećivali uključivanju djece u igru i ples. Nije bilo bitno koliko je sama igra kvalitetno odigrana, niti da li je svaki korak izveden najskladnije i najispravnije. Bilo je bitno razviti pokret, probuditi ljubav, uključiti sve u aktivnost, a time ojačati samopouzdanje i svijet o značaju zajedništva u društvu. Muzika je u svemu odigrala bitnu ulogu, jer bez muzike se nije mogla zamisliti nijedna igra, niti izvesti ijedan pokret.


Pokret je bio bitan i kod djece koja su korisnici kolica. Oni nisu bili isključeni iz svih ovih aktivnosti, jer su svi odavno shvatili da ples može biti ples rukama, da je igra i radost sveprisutna. Kada su srca ljubavlju spojena, ona ljubavlju pjevaju i tada ne postoje nikakve prepreke, uklanjaju se sve barijere.