PROJEKAT - „Budi inkluzivan - volontiraj“


DRAMSKA SEKCIJA
Rukovodioci sekcije: Ermina Vlahovljak i Ruža Starovlah


MUZIČKA FOLKLORNA I PLESNA LITERARNA LIKOVNA DRAMSKA SPORTSKA

JUN


Aktivnosti Dramske sekcije u junu mjesecu usmjerene su ka uvježbavanju ponašanja na pozornici, što podrazumijeva pravilan stav, siguran nastup, odnos prema publici, uživljavanje u određenu ulogu...


S obzirom da je tema mjeseca LJUBAV, akcenat je stavljen na ispoljavanje osjećanja, naročito osjećanja ljubavi i prijateljstva. Saradnja sa drugim sekcijama dovela je do korelacije u aktivnostima. Nagrađeni radovi na literarnom konkursu na temu „Kad srce govori, riječi su suvišne“ proslijeđeni su članovima Dramske sekcije. Nakon toga su djeca uz pomoć volontera pokušala da napisani tekst dramski oblikuju i na sceni prikažu. Ova aktivnost je takođe bila takmičarskog karaktera.


Takmičarskog karaktera su bile i ostale aktivnosti u junu mjesecu među kojima se izdavajaju: improvizacija susreta sa prijateljem nakon dugo godina, izražavanje radosti, bola, iznenađenja, ljubavi...


JUL I AVGUST


Aktivnosti dramske sekcije tokom jula i avgusta bile su obojene bojama MORA u skladu sa temom mjeseca. Dramska sekcija je aktivno sarađivala sa likovnom, literarnom, muzičkom i plesnom sekcijom.


Članovi literarne sekcije su modifikovanu verziju bajke Mala sirena proslijedili dramskoj sekciji koja je koristeći ponuđene tekstove radila na pripremanju i izvođenju pozorišne predstave. U saradnji sa muzičkom sekcijom odrađena je muzička numera, a članovi likovne sekcije su pružili podršku u vidu izrade kostima za mališane. Akcenat je stavljen na uključivanje u rad svih, a naročito djece sa najtežim smetnjama. Korišćena je naracija, a mališani su uz pomoć članova plesne sekcije izvodili pokrete i pripremali plesne numere u skladu sa svojim mogućnostima. U trenucima odmora organizovane su igre upoznavanja, igre pamćenja i najrazličitije zabavne igre.


Krajem mjeseca avgusta uslijedile su pripreme za novu dramsku predstavu koja će puni oblik dobiti tokom narednih mjeseci.SEPTEMBAR


U skladu sa temom mjeseca septembra – RUČNI RADOVI – djeca Zračka i volonteri su se trudili da naprave što ljepše i originalnije maske sa kojima će se pojaviti na predstojećem maskembalu povodom Dana djeteta, 4. oktobra.


Ideje za maske su davala zajednički djeca i volonteri trudeći se da u svim pojedinačnim slučajevima bude ispoštovana želja djeteta da se pojavi u određenoj maski. Na svakoj radionci pravljene su maske, djeca su ih isprobavala, vršene su korekcije rada, a u skladu sa tim stvarana je zabavna atmosfera. Ujedno, razmišljalo se i o načinu na koji se određene maske mogu iskoristiti u dramskim predstavama.


Nakon što je rad na izradi maski završen, od najoriginalnijih maski pravljena je lutkarska predstava na kojoj su maksimalno učešće uzela djeca sa smetnjama u razvoju. Podrazumijeva se da je i ova aktivnost, kao i sve prethodne, iziskivala saradnju sa drugim sekcijama.


OKTOBAR


Dramska sekcija je imala krajem prethodnog i početkom ovog mjeseca vrlo ozbiljan zadatak vezan za pripremu kostima i maski za 4. oktobar – Dan djeteta. Sekciji su maksimalnu pomoć i podršku pružili rukovodioci i članovi svih sekcija, te je zadovoljstvo zbog uspješno izvedenog maskenbala bilo zajedničko. Mališani su bili ti čija se želja poštovala, jer su oni odabirali koju masku žele da nose i u čijoj ulozi da se pojave na proslavi.


Tokom mjeseca oktobra radilo se na idejnom osmišljavanju predstave koja će biti izvedena krajem decembra. Trebalo je pronaći odgovarajući tekst za predstavu, prilagoditi ga mogućnostima mališana Zračka nade i pri tome voditi računa da se svako dijete nađe u određenoj ulozi. Volonteri su izdvojili nekoliko dramskih predstava od kojih je izabrana najuspješnija. Svakako, završna svečanost je podrazumijevala saradnju sa svim sekcijama i predstavljanje zajedničkog rada svih nas. Zato je uz predstavu valjalo osmisliti i odgovarajuću koreografiju, ali u rad uključiti i članove ostalih sekcija. Nakon što je koreografija idejno osmišljena, pristupilo se planiranju izrade kostima koji će se za potrebe djece izrađivati u Zračku nade.


Redovne sedmične aktivnosti održavane su u prostorijama Zračka nade i u Osnovnoj školi „Boško Buha“. Planski osmišljene igrice, grupne radionice, kratki skečevi... zasnivali su se na učešću svakog djeteta sa smetnjom u razvoju u radu. Volonteri su se za sve ovo vrijeme druženja sa djecom Zračka imali priliku da upoznaju njihove mogućnosti, da osjete njihove želje i potrebe i da tempo svog rada prilagode njima.


NOVEMBAR


Pripremene aktivnosti u vidu odabira materijala i osmišljavanja učešća na predstavi povodom završetka projekta Budi inkluzivan – volontiraj, obavljene su u mjesecu oktobru. U ovom mjesecu je trebalo pristupiti njihovoj realizaciji uz saradnju sa rukovodiocima i članovima ostalih sekcija, ali i sa cjelokupnim osobljem Zračka nade.


U tom cilju su, osim redovnih sastanaka utorkom, članovi sekcije u ovom mjesecu organizovali veći broj radionica subotama kako bi se u ovaj rad mogli uključiti svi – i oni volonteri koji nastavu pohađaju u poslijepodnevnoj smjeni i oni koji prije podne idu u školu. Ova aktivnost je maksimalno objedinila članove svih sekcija. Saradnja je bila neophodna i veoma uspješna. Česte probe, ponavljanja i uvježbavanja teksta značila su mnogo i djeci i volonterima. Svi su shvatili ozbiljnost rada i sa nestrpljenjem iščekivali kada će biti sašiveni kostimi za njih kako bi se na završnoj manifestaciji djeca pojavila u kostimima likova skoro svih bajki.


Mjesec novembar je bio i mjesec aktivnog rada na izradi novina Zračka. Volonteri su u saradnji sa rukovodiocima sekcija pisali izvještaje o radu, uključivali se u rad na dizajniranju stranice Dramaska sekcija, ali i u pisanje tekstova u skoro svim rubrikama. Još jednom se pokazalo da su timski rad i organizovanja saradnja mjerilo svakog uspjeha.