_______________________________________________________________________

NVU „Zračak Nade“ je 04.04.2018. godine počelo sa realizacijom projekta „Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije“. Projekat je finansijski podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo – fAKT, u okviru programa De facto Active, uz finansjsku podršku Evropske Unije, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.SEMINAR


9. i 10. juna 2018. godine Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ organizovalo je seminar na temu: Korišćenje asisitvne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju za vaspitače i nastavnike u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Pljevljima (opširnije).

Najava događaja: SEMINAR


Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ organizovaće 9. i 10. juna 2018. godine u prostorijama NVU „Zračak Nade“ seminar na temu: Korišćenje asisitvne tehnologije u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju za vaspitače i nastavnike u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u Pljevljima. (opširnije).

_______________________________________________________________________

13.04.2018. god.


U srednjoj školi „Milan Petrović“ u Novom Sadu, u okviru projekta „Samozastupnici za osnovna prava osoba sa intelektualnim teškoćama u Srbiji“ koji realizuje Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije - API Srbije, održan je Regionalni Skup samozastupnika.


_______________________________________________________________________

29-31.03.2018. god.


Na trodnevnom kampu koji je organizovalo NVO „Staze“ iz Podgorice u okviru projekta “Prevencija socijalne isključenosti OSI”, koji je finansijski podržao Zavod za zapošljavanje Crne Gore učestvovala su naša 3 omladica sa smetnjama u razvoju, kao i asistent koji im je pružao podršku u toku učešća u aktivnostima na Kampu.


_______________________________________________________________________

30.03.2018. god.


NVU „Zračak Nade“ je počeo sa realizacijom projekta „Personalni asistenti za podršku djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u udruženju Zračak Nade“


_______________________________________________________________________