_______________________________________________________________________

08-12.05.2017. god.


Jedan predstavnik NVU „Zračak Nade“ je učestvovao na petodnevnom treningu na temu: Obrazovanje za socijalnu ekonomiju i socijalno preduzetništvo. Organizator treninga bio je CRNVO – Centar za razvoj nevladinih organizacija.


_______________________________________________________________________

10.05.2017. god.


Realizacija četvrte projektne aktivnosti – dvomjesečne obuke za grafički dizajn, koja podrazumijeva izvođenje programa obrazovanja za sedam lica sa invaliditetom za osposobljavanje za grafički dizajn, kao dio programa obrazovanja „grafički tehničar pripreme“ radi zapošljavanja u radionici, trajala je od 10. marta do 10. maja 2017. godine.


U toku je realizacija šeste projektne aktivnosti – radni angažman sedam lica sa invaliditetom u NVU „Zračak Nade“ i DOO „Om3ga-Solution“ – na period od 6 mjeseci.


_______________________________________________________________________

28-30.04.2017. god.


U sklopu projekta „Podrška djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima u Crnoj Gori”, koji je finansijski podržan od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju organizovala je dvodnevni trening za roditelje i omladince u Bečićima, od 28.04. do 30.04.2017. god., kojem su prisustvovali roditelji i omladinci sa smetnjama iz NVU „Zračak Nade“.


_______________________________________________________________________