_______________________________________________________________________

NVU „Zračak Nade“ je 04.04.2018. godine počelo sa realizacijom projekta „Poboljšanje usluga podrške za život u zajednici upotrebom asistivne tehnologije“. Projekat je finansijski podržan od strane Fonda za aktivno građanstvo – fAKT, u okviru programa De facto Active, uz finansjsku podršku Evropske Unije, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori kroz program IPA 2016 Instrument za civilno društvo.Rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju korišćenjem asistivne tehnologije

Realizovana je projektna aktivnost Rad sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju korišćenjem asistivne tehnologije. Sa djecom i mladima su radili psiholozi/logopedi (opširnije).


ZAVRŠENA DVODNEVNA OBUKA IZ ASISTIVNE TEHNOLOGIJE

Asistivna tehnologija je bilo koje sredstvo ili pomagalo koje pomaže djeci sa smetnjama u razvoju da obave neki zadatak. Uz pomoć komunikatora pritiskom na tipke mogu da komuniciraju sa okolinom i ona djeca koja ne verbalizuju (opširnije).

_______________________________________________________________________

Novogodišnja priredba (28.12.2018. godine)


Djeca i omladina sa smetnjama u razvoju iz NVU „Zračak Nade“ i iz Centra za dnevni boravak „Pljevlja“ novogodišnjom priredbom su se oprostili od 2018. godine i sa osmjesima i pjesmom najavili dolazak 2019. godine.

_______________________________________________________________________

Posjeta predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava (25.12.2018. godine)


Djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju iz NVU „Zračak Nade“ i Centra za dnevni boravaк „Pljevlja“ su posjetile predstavnice Ministarstva za ljudska i manjinska prava Aleksandra Popović i Milica Joksimović i ovom prilikom im uručile vrijedan edukativni materijal.

_______________________________________________________________________

Potpisivanje ugovora o dodjeli grantova (27.11.2018. godine, Podgorica)


27.11.2018 godine u Američkom uglu u Podgorici organizovano je svečano potpisivanje Ugovora. Predstavnicima svih podržanih organizacija obratili su se Anica Maja Boljević - Fond za aktivno građanstvo, Jeff Adler - Šef Odjeljenja za medije i kulturu Američke ambasade u Podgorici i Biljana Maslovarić - član Komisije za ocjenu projekata.

_______________________________________________________________________

Prezentacija Publikacije o NVO koje realizuju aktivnosti obrazovanja odraslih (27.11.2018. godine, Podgorica)


Centar za stručno obrazovanje uz podršku Ministarstva prosvjete u okviru manifestacije „XVII Dani obrazovanja i učenja odraslih“ organizovao je prezentaciju Publikacije o NVO koje realizuju aktivnosti obrazovanja odraslih.

_______________________________________________________________________