U proteklih petnaest godina Udruženje roditelja djece sa teškocama u razvoju Zračak nade je kroz razlicite oblike aktivnosti dokazalo svoje kvalitete i steklo mnoge saradnike i prijatelje koji su svojim donacijama podržali naš rad.

_______________________________________________________________________

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ koji je podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT u okviru projekta “Za jači glas organizacija građanskog društva”, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.Link ka stranici projekta


_______________________________________________________________________

OGLAS ZA PROJEKT ASISTENTA u okviru projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“ koji finansira Ministarstvo finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Poziv za podnošenje prijava, sa listom uslova, prijavnim formularom i pratećom dokumentacijom možete preuzeti ovdje.

_______________________________________________________________________

OGLAS ZA TEHNIČKOG ASISTENTA u okviru projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“ koji finansira Ministarstvo finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Poziv za podnošenje prijava, sa listom uslova, prijavnim formularom i pratećom dokumentacijom možete preuzeti ovdje.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

# 10. jun 2021. godine
JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom Pljevlja i NVU „Zračak Nade“ organizovali su u četvrtak, 10.06.2021. godine press konferenciju u okviru projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“.

_______________________________________________________________________

# 09. jun 2021. godine
Juče smo imali zadovoljstvo da u NVU „Zračak Nade“ i JU Dnevni centar Pljevlja ugostimo šefa kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori g-dina Huana Santandera sa saradnicima. Tokom posjete g-din Santander je obišao sve naše radne prostorije kao i adaptirani prostor u potkrovlju koji je u fazi opremanja za potrebe odraslih osoba sa invaliditetom, razgovarao je sa korisnicima i uzeo učešće u različitim aktivnostima.

_______________________________________________________________________

# 05. jun 2021. godine
Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore finansijski je podržalo projekat „Podrška razvoju inkluzivnog obrazovanja obučavanjem nastavnog kadra i pružanjem integrativnih usluga u zajednici uz primjenu muzike u razvoju govora i asistivne tehnologije“. U okviru ovog projekta, 05.06.2021. godine održana je obuka za predstavnike obrazovanja – predškolske ustanove i osnovne škole, predstavnike socijale i zdravstva na temu „Primjena muzike i razvoj govora u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama“. Edukator je bila prof. dr Ksenija Mirković iz Beograda, osoba koja se duži niz godina bavi psihologijom muzike, kao i pedagoškim i istraživačkim radom.

_______________________________________________________________________