U proteklih petnaest godina Udruženje roditelja djece sa teškocama u razvoju Zračak nade je kroz razlicite oblike aktivnosti dokazalo svoje kvalitete i steklo mnoge saradnike i prijatelje koji su svojim donacijama podržali naš rad.

_______________________________________________________________________

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ koji je podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT u okviru projekta “Za jači glas organizacija građanskog društva”, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.Link ka stranici projekta


_______________________________________________________________________

OGLAS ZA PROJEKT ASISTENTA u okviru projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“ koji finansira Ministarstvo finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Poziv za podnošenje prijava, sa listom uslova, prijavnim formularom i pratećom dokumentacijom možete preuzeti ovdje.

_______________________________________________________________________

OGLAS ZA TEHNIČKOG ASISTENTA u okviru projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“ koji finansira Ministarstvo finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Poziv za podnošenje prijava, sa listom uslova, prijavnim formularom i pratećom dokumentacijom možete preuzeti ovdje.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

JAVNI ČAS u okviru projekta: "Osnaživanjem djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom do smanjenja diskriminacije i jačanja inkluzivnog društva"
U okviru projekta "Osnaživanjem djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom do smanjenja diskriminacije i jačanja inkluzivnog društva" koji je podržalo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, održan je Javni čas za učenike osnovnih i srednjih škola. Govorili smo na temu zabrane diskriminacije osoba sa invaliditetom, sa osvrtom na definicije i zakonodavni okvir i ono najvažnije kako je prepoznati i pravilno reagovati i kome prijaviti.

_______________________________________________________________________

# PROJEKAT: "Osnaživanjem djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom do smanjenja diskriminacije i jačanja inkluzivnog društva"
U toku je realizacija radionica za podršku djeci i mladima sa smetnjama u razvoju u savladavanju prepreka za samostalno obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti.

_______________________________________________________________________

# 19. i 20. jun 2021. godine
Dana 19. i 20.06.2021. godine održana je obuka za korištenje asistivnih tehnologija u radu sa djecom sa posebnim obrazovnim potrebama, za predškolske nastavnike i nastavnike u osnovnim školama, predstavnike zdravstvene i socijalne zaštite u Pljevljima.

_______________________________________________________________________