U proteklih petnaest godina Udruženje roditelja djece sa teškocama u razvoju Zračak nade je kroz razlicite oblike aktivnosti dokazalo svoje kvalitete i steklo mnoge saradnike i prijatelje koji su svojim donacijama podržali naš rad.

_______________________________________________________________________

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ koji je podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT u okviru projekta “Za jači glas organizacija građanskog društva”, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.Link ka stranici projekta


_______________________________________________________________________

OGLAS ZA PROJEKT ASISTENTA u okviru projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“ koji finansira Ministarstvo finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Poziv za podnošenje prijava, sa listom uslova, prijavnim formularom i pratećom dokumentacijom možete preuzeti ovdje.

_______________________________________________________________________

OGLAS ZA TEHNIČKOG ASISTENTA u okviru projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“ koji finansira Ministarstvo finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Poziv za podnošenje prijava, sa listom uslova, prijavnim formularom i pratećom dokumentacijom možete preuzeti ovdje.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

# Dvodnevna obuka
U okviru projekta "Pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Pljevljima licima sa invaliditetom u cilju njihovog osnaživanja i uključivanja u društvo" koji finansira Ministarstvo finansija i socijalnog staranja Crne Gore, 24. i 25.02.2021. godine održana je dvodnevna obuka za radno-okupacionu terapiju pustovanje vune.

_______________________________________________________________________

# 01.01.2021.
Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Podrška razvoju inkluzivnog obrazovanja obučavanjem nastavnog kadra i pružanjem integrativnih usluga u zajednici uz primjenu muzike u razvoju govora i asistivne tehnologije“, koji finansira Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore. Vrijednost projekta je 11.994,38€, a period realizacije 10 mjeseci, počevši od 01.01.2021. godine.

_______________________________________________________________________

# Donacija Hemiias
Veliki humanista gospodin Hajriz Hačko Brčvak posredstvom svoje organizacije Hemiias, donirao je našem Udruženju brze testove za otkrivanje korona virusa, zaštitne maske i higijenske rukavice i time dao veliki doprinos u borbi najosjetljivije populacije protiv korona virusa.
Zahvaljujemo se organizaciji Hemiias i gospodinu Hajrizu na donaciji kojom su nas podsjetili da u ovoj brobi nismo sami.

_______________________________________________________________________

# UNICEF Donacija
U cilju pružanja pomoći ranjivim grupama pri učenju u izmijenjenim i otežanim uslovima edukacije tokom COVID-19 pandemije, uz veliku podršku Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju NARDOS-a, NVU "Zračak Nade" je u okviru inicijative: "Zaštita najugroženije djece i porodica pogođenih COVID-19 pandemijom" koju sprovodi UNICEF uz finansijsku podršku Grupe 484 i Ambasade Kraljevine Norveške iz Beograda, uručilo 15 tableta djeci sa posebnim obrazovnim potrebama koja pohađaju online nastavu, dok su svi članovi dobili higijenske pakete i priručnike za roditelje.
Hvala donatorima koji su prepoznali potrebe naše djece i mladih sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom i dali doprinos našem radu.

_______________________________________________________________________