_______________________________________________________________________

16.11.2016. god.


U prostorijama Hotela „Pljevlja“ otvorena je izložba proizvoda nastalih u Digitalnoj štampariji. Izložba proizvoda je poslednja od aktivnosti u projektu „Digitalna štamparija – ostvari san zaposli se“. (opširnije)

_______________________________________________________________________

09.11.2016. god.


U prostorijama NVU „Zračak Nade“ održan je okrugli sto na temu „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom“. Ovaj okrugli sto je jedna od aktivnosti u projektu „Digitalna štamparija – ostvari san zaposli se“. (opširnije)

_______________________________________________________________________

09.11.2016. god.


U NVU „Zračak Nade“ se svakodnevno realizuju aktivnosti u okviru projekta „Poludnevni boravak za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju“. Mali dio atmosfere možete vidjeti ovdje.

_______________________________________________________________________

NVO Zračak nade – Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju iz Pljevalja učestvuje kao partner na projektu

Towards European Values – Persons with Disabilities as Equal Citizens.

Naziv projekta: „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“
Aplikant: Asocijacija za promociju socijalne inkluzije Srbije API Srbija
Finansiran od strane Evropske Unije pod programom Evropa za Građane
Trajanje projekta: godina dana


Za više informacija o projektu možete posjetiti i zvanični sajt Asocijacije za promovisanje inkluzije i facebook stranu posvećenu projektu.

_______________________________________________________________________

- Vodič za samozastupanje i socijalnu inkluziju možete preuzeti ovdje.

- Guide for self-advocacy and social inclusion could be found here.


Ovdje možete pronaći spisak realizovanih aktivnosti u okviru projekta „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“ sa kratkim opisom svake od njih.

Here you can find the list of implemented activities under the project „Towards European values – persons with disabilities as equal citizens“ with a brief description of each.


Na narednom snimku možete pogledati video o projektu „Ka evropskim vrednostima – osobe sa invaliditetom kao ravnopravni građani“ koji je realizovan tokom 2015/2016. godine kroz program Evropa za građane.

The following video about the Project „Towards European values – persons with disabilities as equal citizens“ is implemented during 2015/2016 through Europe for Citizens Programme.