_______________________________________________________________________

19.02.2017. god.


U okviru projekta "Poludnevni boravak za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Pljevljima - nastavak projektnih aktivnosti", koji je podržala Vlada Crne Gore - Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu, realizovana je aktivnost Procjena sposobnosti djece i mladih sa smetnjama u razvoju._______________________________________________________________________

11.02.2017. god.


Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak Nade“ počelo je 10. januara 2017. godine sa realizacijom projekta „Zapošljavanjem do socijalne inkluzije“. Realizacija projektne aktivnosti koja podrazumijeva osposobljavanje za izradu suvenira od drveta i dekupaž tehnikom radi zapošljavanja u Radionici počela je 10. februara. Obuka se izvodi u prostorijama NVU „Zračak Nade“._______________________________________________________________________

03.02.2017. god.


Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) iz Podgorice učestvuje u realizaciji regionalnog projekta Smart start „Podrška uticaju civilnog društva kroz socijalno preduzetništvo i inovacije u Crnoj Gori, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Turskoj“ i u okviru projekta je objavio poziv organizacijama civilnog društva za apliciranje za razvoj socijalnog preduzeća ili već postojeće ekonomske aktivnosti.
Nevladino udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju „Zračak nade“ je apliciralo na pomenuti poziv sa biznis idejom. Nakon izvršene selekcije zadovoljili smo kriterijume i ušli među 20 OCD iz naše države u proces edukacije.


_______________________________________________________________________

02.02.2017. god.


Povodom slave Svetog Save, Crkveni odbor crkve Sv. Petke i sveštenstvo su 02. februara 2017. godine posjetili NVU Zračak nade i JU Dnevni centar Pljevlja.


_______________________________________________________________________