_______________________________________________________________________

19.06.2017. god._______________________________________________________________________

19.06.2017. god._______________________________________________________________________

09-11.06.2017. god.


Jedan predstavnik NVU „Zračak Nade“ je učestvovao na trodnevnom seminaru na temu „Izgradnja kapaciteta predstavnika nevladinih organizacija na praćenju prava djece s teškoćama u razvoju“ koji se održao od 09. do 11.06.2017. godine u Baru. Seminar se realizuje u okviru projekta „Zaštita djece sa smetnjama u razvoju i jačanje kapaciteta monitoringa invalidnosti organizacija osoba sa invaliditetom uključujući nasilje nad djecom sa smetnjama u razvoju“ koji se sprovodi u saradnji sa predstavništvom UNICEF u Crnoj Gori i uz finansijsku podršku EU, a organizator seminara bila je Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore NARDOS CG.


_______________________________________________________________________

08.06.2017. god.


Jedan predstavnik NVU „Zračak Nade“ je učestvovao u radu fokus grupe na temu „Evaluacija podrške EU u oblasti socijalne zaštite u Crnoj Gori“. Rad fokus grupe je realizovan 8. juna u Podgorici u EU Info centru, a fokus grupu je vodila Zehra Kačapor Džihić.


_______________________________________________________________________

06.06.2017. god.


U utorak 06.06.2017. godine je u prostorijama NVU „Zračak Nade“ organizovano polaganje za zanimanje pomoćni grafički tehničar za pripremu štampe za sedam lica sa invaliditetom. Polaganje se sastojalo od praktičnog rada na računaru. Komisiju za polaganje su sačinjavali predstavnik Srednje stručne škole, predstavnik ZZZCG – Biro rada Pljevlja i predstavnik NVU „Zračak Nade“. Lica su uspješno završila polaganje i Srednja stručna škola kao licencirani izvođač će izdati sertifikate polaznicima. Lica sa invaliditetom su prethodno završila obuku za ovo zanimanje u trajanju od 150 časova.


Sedam lica sa invaliditetom koja su prošla obuku zaposlena su na period od šest mjeseci u NVU „Zračak Nade“ i partnerskoj firmi DOO „Om3ga-solutions“.


Članak o projektu objavljen 12.06.2017. na PV portalu možete pogledati na sljedećem linku._______________________________________________________________________