U proteklih petnaest godina Udruženje roditelja djece sa teškocama u razvoju Zračak nade je kroz razlicite oblike aktivnosti dokazalo svoje kvalitete i steklo mnoge saradnike i prijatelje koji su svojim donacijama podržali naš rad.

_______________________________________________________________________

Udruženje „Zračak Nade“ realizuje projekat „Primjena muziko terapije i terapije igrom u radu sa djecom sa smetnjama u razvoju u Pljevljima“ koji je podržao Fond za aktivno građanstvo fAKT u okviru projekta “Za jači glas organizacija građanskog društva”, koji se realizuje uz podršku Američke ambasade u Podgorici.



Link ka stranici projekta


_______________________________________________________________________

OGLAS ZA PROJEKT ASISTENTA u okviru projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“ koji finansira Ministarstvo finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Poziv za podnošenje prijava, sa listom uslova, prijavnim formularom i pratećom dokumentacijom možete preuzeti ovdje.

_______________________________________________________________________

OGLAS ZA TEHNIČKOG ASISTENTA u okviru projekta „Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima“ koji finansira Ministarstvo finansija, Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Poziv za podnošenje prijava, sa listom uslova, prijavnim formularom i pratećom dokumentacijom možete preuzeti ovdje.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

PROJEKAT - „Personalni asistenti za podršku djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Udrženju i kući“ (12.11.2021)
NVU „Zračak Nade“ realizuje projekat „Personalni asistenti za podršku djeci i omladini sa smetnjama u razvoju i odraslim licima sa invaliditetom u Udrženju i kući“. Projekat finansira ZZZCG. Početak realizacije projekta je 12.11.2021. godine i trajaće 4 mjeseca. U okviru ovog projekta angažovano je 9 lica sa evidencije ZZZCG – Biro rada Pljevlja. Više informacija o samom projektu možete pronaći ovdje.

_______________________________________________________________________

Okrugli sto (02.11.2021. godine)
Uspješno završen projekat “Osnaživanjem djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom do smanjenja diskriminacije i jačanja inkluzivnog društva”, finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.
02.11.2021. godine održana je završna aktivnost ovog projekta - Okrugli sto na temu osnaživanja osoba sa invaliditetom za samostalnu realizaciju svakodnevnih životnih aktivnosti.

_______________________________________________________________________

Dvodnevna obuka (30. i 31.10.2021. godine)
Održana je online dvodnevna obuka za osnaživanje mladih i odraslih lica sa invaliditetom za učešće u javnom i političkom životu bez diskriminacije.
Obuka je organizovana u okviru projekta “Osnaživanjem djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom do smanjenja diskriminacije i jačanja inkluzivnog društva”, koji je finansijski podržalo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

_______________________________________________________________________

Jednodnevna obuka (23.10.2021. godine)
PV Informer

Održana je jednodnevna obuka o procesu prijave diskriminacije osoba sa invaliditetom, za osobe sa invaliditetom, roditelje i članove porodice osoba sa invaliditetom. Obuku je preko ZOOM aplikacije održala dr Sonja Vasić, koja je tom prilikom približila značenje diskriminacije, kako je prepoznati i pojasnila kako pravilno reagovati: kada je moguće spriječiti a kada i gdje se treba prijaviti.

_______________________________________________________________________

JAVNI ČAS u okviru projekta: "Osnaživanjem djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom do smanjenja diskriminacije i jačanja inkluzivnog društva"
U okviru projekta "Osnaživanjem djece sa smetnjama u razvoju i lica sa intelektualnim invaliditetom do smanjenja diskriminacije i jačanja inkluzivnog društva" koji je podržalo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, održan je Javni čas za učenike osnovnih i srednjih škola. Govorili smo na temu zabrane diskriminacije osoba sa invaliditetom, sa osvrtom na definicije i zakonodavni okvir i ono najvažnije kako je prepoznati i pravilno reagovati i kome prijaviti.

_______________________________________________________________________